17. Ulusal El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi &
  6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi
  
  ONLINE
  16-20.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   16-20.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Ege Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.elcerrahisi2020.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşımız,

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği ve El Terapistleri Derneği tarafından düzenlenecek olan 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi'ni Covid-19 Pandemisi nedeni ile 16 - 20 Kasım 2020 tarihleri arasında Digital Platformda yapma kararı almış bulunmaktayız.

Önceden duyurusu yapılmış olan bilimsel program ve içeriğe mümkün olduğunca bağlı kalmaya çalışarak; siz değerli meslektaşlarımızın da desteği ve katılımı ile; ilk defa yapılacak olan online kongremizin eğitim ve bilgi paylaşımına bu zor günlerde katkısı olacağı düşüncesindeyiz.

Kongre belirtilen günlerde mümkün olduğunca günlük çalışma saatleri dışında planlanacaktır. Sunum ve bildiriler kayıt üzerinden yayınlanıp, aynı anda yazılı platformdan alınan soru ve katkılar sonrasında planlı zaman aralıklarında oturum başkanları yönetiminde canlı olarak tartışmaya açılacaktır. Tüm kayıtlı katılımcılar üç ay süre ile bu dijital oturumları tekrar izleme olanağına sahip olacaktır.

Kabul edilmiş olan sözlü ve poster bildirileri gerekli şartları karşılaması durumunda derneğimizin yayın organı olan Hand and Microsurgery Dergisi’nde supplement olarak yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Levent Yalçın
Kongre Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa Herdem
Kongre Başkanı

Fzt. Tüzün Fırat
Kongre Başkanı

Geri