4. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi
  
  Antalya / Belek
  19-21.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   19-21.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Talasemi Federasyonu
ETKİNLİK MERKEZİ   Spice Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Aress Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.talasemikongresi2020.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kıymetli Katılımcılar;

Talasemi ve hemoglobin bozukluları tüm dünyada yaygın olarak görülen kalıtsal kan hastalıklardır. Ülkemizde özellikle de Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere taşıyıcılık ve hastalık sık görülmekle beraber ülkemizde Ege, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere ülkemiz de önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır Sağlık Bakanlığının çabalarıyla birinci basamak tarama hizmetleri düzenli hale getirilerek bugün 81 il genelinde talasemi hastalığıyla mücadele eylem planı uygulanmaya konularak ciddi çalışmalar yürütülmektedir. İkinci basamak devlet hastaneleri hem tanı hem tedavi üniteleriyle hizmetler yürütmekte, bunun yanında üniversite hastanelerinde doğum öncesi tanı ve kök hücre nakliyle de üçüncü basamak hizmetler verilmektedir. Kaldı ki bunun yanında kemik iliği transplantasyonların da Sağlık Bakanlığının yasal izinleri çerçevesinde özel hastanelerde kemik iliği transplantasyonu konusunda hasta ve ailelerine hizmetler vermektedir.

Hekimler olarak bizler hastalarımızın tedavi hizmetleri, düzenli takip ve komplikasyonların önlenmesi, büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi gibi konuların yanında, hastaların meslek edinmesi ve yaşama tutunmaları için sosyal yönden de desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bu konuda ülkemizin çeşitli illerin de eğitim toplantıları yapıldığı gibi sağlık hizmetlerinin standardizasyonu yönünde hekimlerin bilinçlendirilmesi ve en son yeniliklerin paylaşımına katkı amaçlı kongre ve toplantılar da tertip etmekteyiz.

Her şeyden önemlisi de hasta ve aileleri için hizmet veren hekimlerin, hasta ve ailelerinin bir araya gelerek talasemi camiasının sorunlarını konuşup tartışacakları ve bir araya 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi'nde görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. A. Bülent ANTMEN
Talasemi Federasyonu Bilim Kurulu Başkanı ve
IV. Talasemi ve Hemoglobinopatiler Kongresi Başkanı

Geri