4. Geriatrik Onkoloji Kongresi
  
  Antalya / Belek
  13-15.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   13-15.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Geriatrik Onkoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Xanadu Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dalya Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.geriatrikonkolojikongresi2020.com/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Meslektaşlarımız,


Ülkemizde ve dünyada kanser önemi giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Genel yaşam süresinin artması ile ülkemizde de nüfus yaşlanmakta ve yaşlı kişilerde de kanser yaygınlaşmaktadır. Kanser tanısı alan olguların yaklaşık %60'ı ve kansere bağlı ölümlerin %70 'i 65 yaş üstü olgularda meydana gelmektedir. Geriatrik kanser olgularında; yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişiklikler, eşlik eden hastalıkların varlığı, kanser tedavilerine ait doğrudan kanıta dayalı bilgilerin kısıtlı olması bu yaş grubundaki olguların yönetiminde özel, kişiselleştirilmiş bir tıp yaklaşımı gerektirmektedir.Bu durum günümüz onkoloji uzmanlarının onkolojik ilkeler kadar geriatri ve gerontoloji bilim dallarının temel ilkelerinin de dikkate alınacağı multidisipliner bir takım anlayışı ve bilgi

donanımına sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır.Geriatrik onkoloji oldukça yeni bir disiplin olmasına karşın, hem toplumsal hem de

bilimsel platformlarda giderek artan bir ilgi alanını oluşturmaktadır.Ülkemiz ve dünyadaki geriatrik onkoloji alanında bilimsel gelişme ve sorunları tartışmak ve değerlendirmek amacıyla; Geriatrik Onkoloji Derneği olarak 4 yıl önce yakmış olduğumuz ateşi büyütmek ve bilgi paylaşımını artırmak için 4. Geriatrik Onkoloji Kongresini Xanadu Resort Hotel Antalya’da 13-15 Kasım 2020 tarihinde düzenlemenin sevinci ve heyecanı içindeyiz.Geriatrik kanserli hasta popülasyonundaki fizyolojik ve farmakolojik farklılıkların değerlendirilmesi başta olmak üzere, tanı ve tedavilerdeki yeniliklerin tartışılacağı toplantıya; ülkemizde bu konuda çalışan değerli bilim insanlarının yanında yurt dışından da alanında öncü konuşmacılar davet edilecektir.Toplantıya geriatrik onkoloji alanındaki bildiriler de kabul edilecektir.Bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı “4. Geriatrik Onkoloji Kongresi ”ne davet etmekten onur duyuyoruz. 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında kongremizde görüşmek dileğiyle.Saygılarımızla,

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet Niyazi ALAKAVUKLAR

Geri