USOS 2021 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
 
 
 
  19th International Primary Teacher Education Symposium
  Şanlıurfa
  20-23.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Şanlıurfa
TARİH   20-23.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Harran Üniversitesi
-Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Harran Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dream Incentive
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://usos.soedernegi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Araştırmacılar,

19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2020) Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği (SÖED) ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle Şanlıurfa’da yapılacaktır. Ülkemizde 1994 yılından beri farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 18 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu sempozyumun 19.sunu 20 - 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Harran Üniversitesiyle yapmaktan onur duymaktayız. Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel, sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği, eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır. Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki saygın bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler, çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz. Ayrıca sempozyumla birlikte “Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı”nı da gerçekleştirerek, sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bildiri özet kitapları ve tam metinlerin yer aldığı kitaplar PDF formatında Web sayfasında yayımlanacaktır. Sizleri 20 - 23 Mayıs 2021 tarihlerinde 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.
Saygılarımızla.


Prof. Dr. Hayati Akyol
SÖED ve Sempozyum Düzenleme
Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik Harran Üniversitesi Rektörü

Geri