5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
  5th International Health Sciences and Management Conference
  Kırşehir
  9-11.TEMMUZ,2020
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Kırşehir
TARİH   9-11.TEMMUZ.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi

ETKİNLİK MERKEZİ   Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://ihmc2020.ussam.co/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın 5. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık temel insan haklarından olmakla birlikte, klasik devletin beş temel fonksiyonundan da biridir. Bununla birlikte ortalama yaşam süresinin uzaması, sağlık teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi, ileri tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, sağlık harcamalarının GSMH içerisinde ve aile bütçelerinde önemli bir büyüklüğe ulaşması ve sağlık hizmeti sunum süreçlerinin karmaşıklaşması, kamu ve özel sağlık sektörünün etkin ve verimli yönetilme ihtiyacını doğurmuş ve sağlık hizmetlerinin profesyonel bir anlayışla yönetilmesi gerekliliğini zorunlu kılmıştır.

Bu gerekçelerle bu yılki kongremizin ana temasını “Sağlık hizmetleri için daha iyi yönetim” olarak belirledik.

Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak hedeflenmektedir.

Kongremize bu yıl Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) (Üsküp/Kuzey Makedonya) ev sahipliği yapmak planlanmış olsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle bu gerçekleştirilememiştir. Kongremiz Kırşehir, Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongre bize sağlık yönetimi konularının yanında pandeminin sağlık sistemleri üzerine etkisini de tartışma imkanı verecektir. Ayrıca Kırşehir ve Kapodokya bölgesini gezmek için fırsatımız olacaktır.

Kongremizde sizi ağırlamaktan onur duyacağız. İyi dileklerimizle…


Doç. Dr. Sedat BOSTAN
Kongre Başkanı
Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Kongre Başkanı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Musa ÖZATA Kongre Başkanı
Kırşehir, Ahievran Üniversitesi

Geri