14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
  
  İzmir / Selçuk
  23-25.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   İzmir / Selçuk
TARİH   23-25.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Aydın Adnan Menderes Üniv. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Korumar Ephesus Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Motto Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.tarimekonomisi2020.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli akademisyenler ve araştırmacılar,

XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecektir. Kongrede sürdürülebilir kalkınma, tarım politikası, tarımsal piyasalar, finansal piyasalar ve tarım, uluslararası ticaret, pazarlama, tarıma dayalı sanayi, kırsal kalkınma, tarımsal yayım, küreselleşme, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi ülkemizi ve küresel ölçekte tarım ekonomisini ilgilendiren konularda bilimsel tartışmalar yapılacak olup sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir. Tüm ilgili akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımlarını bekleriz.

Prof. Dr. Cemal ATICI
Düzenleme Kurulu Başkanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Geri