4. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
  4th Mülkiye International Relations Congress
  Ankara
  15-16.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Ankara
TARİH   15-16.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.mulkiyeircongress.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongreleri”nin dördüncüsü 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki kongremizin başlığı “Küreselleşmenin Sonu ?” olarak belirlenmiştir.

Doğu Bloku’nun çözülmesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, entegrasyon hareketlerinin ivme kazanması, neoliberal eğilimlerin güçlenmesi ile birlikte küreselleşme toplumları, siyasal sistemleri ve hatta bireyleri derinden etkilemiştir. Bu ekonomik ve siyasal sistemsel dönüşüm sürecinde, toplumlar arasındaki ilişkiler, devletlerin egemenlik alanlarını da aşarak iç içe geçmeye başlamıştır. Dolayısıyla ekonomik krizler, göç, terörizm ve gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi pek çok sorun da bu dönemde küresel bir nitelik kazanmış ve söz konusu sorunlara küresel çözümler aranması yönündeki eğilimler güçlenmiş, küresel yönetişim kaçınılmaz bir gelişme olarak algılanmıştır. Buna karşılık son yıllarda küreselleşme sürecini tehdit eden bir dizi gelişmeyi gözlemliyoruz: Serbest ticaretin önünde yükselmeye başlayan yeni engeller, devleti ve devlet egemenliğini güçlendiren siyasal gelişmeler, radikalleşen ve keskinleşen siyasal liderler ve siyasal hareketler. Kongremiz küreselleşmeyi bu yeni meydan okumalarla birlikte ele almayı hedeflemektedir. Dünya siyasal ve ekonomik sisteminin karşı karşıya kaldığı meseleler kongre süresince tartışılabilecek ve geleceğe ilişkin değerlendirmeler bu bağlamda ortaya konabilecektir. Küresel sistem, küresel aktörler ve devlet etkileşimi bu kritik süreçte tekrar tartışılabilecektir. IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nde çok aktörlü ve çok boyutlu bir konu olarak küreselleşmenin krizini çeşitli disiplinlerin farklı bakış açılarıyla irdelemeyi amaçlamaktayız.

Geri