21. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
  
  Muğla / Bodrum
  7-11.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Muğla / Bodrum
TARİH   7-11.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
-Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton Bodrum Türkbükü Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   DMR Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.tpog2020.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarım,

XXI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 7 - 11 Ekim 2020 tarihleri arasında Bodrum Türkbükü Hilton otelinde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Türkiye genelinde Pediatrik Onkoloji pratiğinin nitelik ve standardını daha ileri düzeye ulaştırmayı ve kanserli çocuklara kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını amaçlayan Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği olarak, iki yılda bir düzenlenen bu kongrelerde konularında tecrübeli yerli ve yabancı hekimlere söz vererek, onların değerli deneyim ve bilgileri ile pediatrik onkoloji alanındaki yeni yaklaşımları sizlere aktarmayı hedefliyoruz.

Kongre 7 Ekim Çarşamba öğleden sonra yandal uzmanlarına yönelik Kanser Metabolizması ve Uygulamalı İstatistik kursları ile başlayacaktır. Kongrenin ana konusu olan “Çocukluk Çağı Hodgkin Dışı Lenfomaları”, histopatolojik sınıflama, farklı çalışma gruplarının tedavi şemaları ve sonuçları, relaps hastalığa yaklaşım başlıkları altında ve interaktif vaka sunumları ile pekiştirilerek ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Kongre kapsamı içerisinde germ hücreli tümörler, tip 1 nörofibromatozis ve ilişkili tümörler, tümör immünolojisi, immünoterapi gibi konularda konferanslar, panel ve interaktif vaka sunumları yer alacaktır. Teknoloji ve moleküler biyolojideki gelişmeler sayesinde tanı ve tedavide ulaşılan ilerlemeler, pediatrik onkoloji alanındaki yenilikler diğer disiplinlerin de katkılarıyla gündeme gelecektir.

Kongre programında yeni TPOG protokol önerilerinin sunumlarına da yer verilmiştir. Relaps refrakter lenfoblastik lenfoma tedavi protokolü, nöroblastom tedavi protokolü, uzun dönem yaşam rehberi ve Langerhans hücreli histiositozis protokol önerileri tartışılacaktır.

TPOG kongrelerinin bir geleneği olan kongreye paralel hemşirelik oturumlarında da 2 gün süre ile onkoloji hemşireliğinin sorunları, pratik yönleri, vaka sunumları ve hemşirelik çalışmaları ile sürdürülecektir.

Kongrenin bilimsel programı “Society of Pediatric Oncology (SIOP)” bilimsel kurulu tarafından incelenerek onaylanmış olup bir önceki kongre de olduğu gibi SIOP desteği altında yapılacaktır. Özellikle SIOP üyesi olmak isteyen genç arkadaşlarımız bu kongreye katılarak üyelik için zorunlu olan “bir SIOP aktivitesine katılma kriterini” yerine getirmiş olacaktır.

Sizlerin katkısı ve katılımı ile daha da verimli olacağına inandığımız kongrede buluşmak üzere, pediatrik onkolojiye emek veren ve ilgilenen herkesi XXI. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’ne davet eder saygılar sunarız.

Prof. Dr. Canan Akyüz
XXI. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Başkanı

Prof. Dr. Cengiz Canpolat
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği Başkanı

Geri