3. Turgut Reis ve 16. Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi
  Uluslararası Sempozyum
 
  3rd International Symposium of Turgut Reis and XVI. Century Mediterranean Maritime History
  Muğla / Bodrum
  1-2.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Denizcilik
YER   Muğla / Bodrum
TARİH   1-2.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Bodrum Belediyesi
-Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA)
-Türk Tarih Kurumu
-Turgut Reis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (TAKSAD)
-Bodrum Deniz Müzesi
-Piri Reis Üniversitesi
-BŞEÜ Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOTAM)

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.turgutreissempozyum.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Akademisyen ve Araştırmacılar,

Turgut Reis ve Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumları serisinin üçüncüsü; Bodrum Belediyesi, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA), Türk Tarih Kurumu, Turgut Reis Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği (TAKSAD), Bodrum Deniz Müzesi, Piri Reis Üniversitesi ve BŞEÜ Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOTAM) işbirliğinde, 3. Turgut Reis ve XVI. Yüzyıl Akdeniz Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu adıyla 1-2 Ekim 2020 tarihlerinde Turgutreis - Bodrum’da gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyumun öncelikli amacı, Bodrum’un Turgutreis Beldesinde doğup denizlere açılan Turgut Reis’in biyografisinin bilinmeyen yönlerini, ana kaynakların ışığında yeni, özgün bilgi ve belgelerle aydınlatacak nitelikli çalışmaları teşvik etmektir. Sempozyumun kapsamı, geniş bir perspektifle XVI. yüzyılda Akdenizdeki denizcilik faaliyetlerinin incelenmesi, deniz savaşları, stratejisi ve denizcilik teknolojisinin transferi gibi alanları da konu edinmektedir.

Açılış bildirisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı Başkanı Prof. Dr. İdris BOSTAN tarafından sunulacaktır. Ayrıca, Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi olan, 26 Şubat 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından fahri doktora verilerek onurlandırılan ve 01 Mart 2019 tarihinde kaybettiğimiz Akdeniz Denizcilik Tarihi Araştırmaları ile tanınan Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi öğretim üyesi Osmanlı tarihçisi, Türk dostu Prof. Dr. Maria Pia PEDANİ anısına özel bir oturum gerçekleştirilecektir.

Bildiri özetleri, en geç 30 Mart 2020 tarihine kadar info@turgutreissempozyum.org e-posta adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu tarafından dikkate alınmayacaktır. Özet metinler, Türkçe ve İngilizce/Fransızca dillerinde en fazla 400 sözcükten ve 5 anahtar kelimeden oluşmalıdır. Sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri arasında özgün nitelikteki arşiv belgelerine dayanan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve kabul edilenler 1 Haziran 2020 tarihinde Sempozyum internet sitesinde ilan edilecektir. Sempozyum konuları ekte başlıklar altında sunulmuştur. Sempozyumda konuşmacılar sunumlarını Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinde, 20 dakika süre içinde yapacaktır. “A” salonunda Türkçe – İngilizce – Fransızca dillerinde simultane çeviri gerçekleştirilecektir.

Yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabı için tam metin makaleler en geç 1 Aralık 2020 tarihine kadar e-posta yoluyla “.doc/.docx” formatında gönderilmelidir. Makaleler 25 sayfayı aşmamalıdır. Yazım kuralları ile ilgili bilgiler Sempozyum internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır. Makaleler, Sempozyum Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucundaki kararı ve onayı doğrultusunda basılacaktır.

Sempozyuma katılımınız ve desteğiniz Denizcilik Tarihi’nin daha da aydınlanması adına bizleri mutlu edecek ve onurlandıracaktır.

Ahmet ARAS
Bodrum Belediye Başkanı

Muzaffer Metin ATAÇ
Oramiral(E).
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22. Dz. K.K.
Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi
TINA Vakfı Yönetim ve Şeref Üyesi

Geri