7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu
  
  Mersin
  10-12.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   Mersin
TARİH   10-12.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kbam.metu.edu.tr/7-kbam-sempozyumu/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
1980 yılından bu yana özellikle 2000 sonrasında Türkiye’deki kentler önemli değişim ve dönüşüm yaşarken, kentsel ve bölgesel gelişmeye yönelik politikalar ve kurumlaşma özellikle parçaçıl düzenlemelerle büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişimler kent ve bölgenin kavramlaştırılmasını ve mevcut planlama yaklaşımlarının irdelenmesini gerektirmekte, kentlerde ve bölgelerde yapılması gereken düzenlemeleri içeren yeni bir yol haritası üzerinde düşünmeyi zorunlu kılmaktadır.Bu nedenlerle 2020 yılında Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı’nın 7. Sempozyumunun teması “Türkiye Kent ve Bölgeleri 2020” olarak belirlenmiş olup, günümüzde Türkiye kentleri ve bölgelerinde yaşanan değişimleri tanımlamak ve Türkiye kent ve bölgelerini geleceğe taşıyabilecek planlama, politika ve kurumsallaşmayı irdelemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları bazı sorular ile birlikte sunulmaktadır. Ancak, sempozyum Türkiye kent ve bölgelerini ve bunlarla ilgili düzenlemeleri anlamaya ve tartışmaya yönelik bildirilere de açıktır.

KAVRAMLAŞTIRMA VE KURAMSAL ARAYIŞLAR

PLANLAMA ve PLANLAMANIN KURUMSALLAŞMASI

POLİTİKA ve YÖNETİŞİM

Geri