ISEM 2020 5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
 
  5th International Symposium on Environment and Morals
  İstanbul
  24-26.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Çevre
YER   İstanbul
TARİH   24-26.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Çevre Vakfı
-ÇEKUD
-Akademik Platform
-Yıldız Teknik Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.i-sem.info/Default.aspx
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu (ISEM2020), 24 – 26 Eylül 2020 tarihlerinde Çevre Vakfı, ÇEKUD, Akademik Platform, Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyumun ana temasını “Şehirleşme, Göç ve Çevre Etkileşimi” oluşturmaktadır. Son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan Şehirleşme, göç olaylarının da etkisiyle toplumun sosyal ve fiziksel çevresinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu konunun derinlemesine irdelenmesi ve karar vericiler üzerinde etkili olunması çok önemlidir.

Günümüz dünyasında giderek artan önemli Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik çabalar artsa da, genelde günübirlik çözüm arayışlarının devam ettiği görülmektedir.

Karbon salınımıyla ilişkili iklim değişikliği, bazı ülkelerdeki çok ciddi kontrolsüz üretim politikaları ile hava kirliliği gibi problemler dünyanın yaşanabilirliğini tehdit etmeye devam etmektedir. Bu durumun dünya ölçeğinde önemsenmesine ve günlük haber metinlerinin başlarında yer almasına rağmen, ciddi önlemlerin alınmayışı da dikkat çekmektedir. Bölgesel çevre sorunlarının giderek büyüyüp küresel sorun haline gelmeye başlaması da korkutan bir gerçektir.

İlk olarak 2013 yılında ulusal daha sonra 2014, 2016 ve 2018 yıllarında ise uluslararası sempozyumlar şeklinde düzenlenen Çevre ve Ahlak Sempozyumları, çevresel sorunların yanında, üstü örtülen asıl sebeplerin tartışıldığı bir perspektifi sunması açısından alanında öncü bir özelliğe sahiptir.

Çevre ve Ahlak Sempozyumlarında sadece sorunların ifade edilip geçildiği veri gösterimi değil, temel ahlaki perspektiften de bakılarak, çevresel sorunların teknik, iktisadi ve sosyal alanlardaki uzmanların da birlikteliğinde tartışıldığı ender uluslararası bir platform oluşmaktadır.

Çevresel sorunların ortaya çıkmasında aşırı üretim ve gereksiz tüketimler yanında, israf gibi birçok sebepler yer almaktadır. Dolayısıyla çevre konusunun ahlaki değerlerden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır.

Çevre sorunlarının temelinde, bireysel ve toplumsal değerlerin değişmesi, bozulması gibi etkenler de söz konusudur. Genel olarak Ahlaki Değerler olarak ifade edebileceğimiz bir kısım evrensel insani değerlerin yok olması, toplumsallıktan bireyselliğe dönüşüm de sorunları artıran önemli etkenlerdir.

Eksikliği gitgide hissedilen, ulusal ve uluslararası platformlarda gündemden düşmüş olan ahlaki değerler ile çevrenin sıkı bağı, Çevre ve Ahlak Sempozyumlarının ana konusu olarak gündeme gelmektedir. Unuttuğumuz ahlaki değerlerin çevre açısından da ne derece önemli ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunma potansiyeline sahip olduğu bu sempozyumlarda ortaya çıkmaktadır.

Sempozyumun tüm branşlardan bilim adamlarını buluşturacak, farklı alanlardan konunun nasıl görüldüğü, sorunların kaynağı ve çözüm yolları hususunda gerçek çözümler olarak nelerin yapılması gerektiğinin tartışılacak olması, son derece önemlidir.

Sempozyuma bilim insanları dışında sanayi, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de katılması planlanmakta olup, tüm tarafların bir araya gelip çevresel sorunları tartışmaları ve köklü çözümler üretmeleri amaçlanmaktadır.

Bu sempozyumda dinleyici olarak bulunmanız veya hazırlayacağınız sözlü ve poster sunumlarla çevre sorunlarının anlaşılması ve çözümü hususunda katkı vermeniz çok önemlidir.

Tüm bu konuların tartışılacağı sempozyumda sizleri ağırlamaktan onur duyacağız.

Prof. Dr. Eyüp DEBİK
Sempozyum Başkanı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği Bölümü, Istanbul, Türkiye

Geri