2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi
  
  Muğla / Bodrum
  21-24.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Muğla / Bodrum
TARİH   21-24.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Jinekoloji ve Obstetrik Tartışmalı Konular Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton Bodrum Türkbükü Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Figür Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   https://obstetrikjinekolojitartismalikonular.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Kadın Sağlığı alanındaki en güncel tartışmalı konularla ilgilenen, konuşmacılarla katılımcıların birbiri ile etkileşimi ve yüz yüze görüşebilmesini önemseyen ve buna çok zaman ayrılmasını sağlayan, liyakata dayalı, kaliteyi ön planda tutan bir kongre olacaktır.

Kongremiz, dünya ve ülkemizin en seçkin bilim adamlarının katılımı, onların günlük pratiklerinde klinik ve tedavi konusunda deneyimleri ve karşılaştıkları sorunları etkin bir şekilde tartışma fırsatını sundukları bir ortam hazırlayacaktır.

2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Kadın Sağlığı alanında çalışan profesyoneller arasında; bilimsel, eğitsel ve sosyal alışveriş için en yüksek standartta bir forum sunmayı, araştırma ve eğitimi teşvik etme, yeni bilgiyi yayma şeklinde bir misyon üstlenmiştir.

2. Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresine katılın ve şunları yapın:

Obstetrik ve Jinekolojide dünya ve ülkemizin liderleri ile bir araya gelin ve tanışın. Benzersiz bir network platformunda, mesleğinizin diğer uzmanlarıyla bir araya gelin. Farklı bakış açıları ile diğer uzmanlık alanlarındaki profesyonellerle fikirleri paylaşın. Alanınızla ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinerek uygulamalarınızı zenginleştirin. Sadece 4 gün içinde Obstetrik ve Jinekolojide en yeni bilgilerle buluşun. Birçok konuda lider uzmanları sorgulama fırsatlarına sahip, etkileşimli oturumlara katılın. Diğer ülkelerden en iyi uygulamaları öğrenerek kendi pratiğinizi geliştirin. İlgi alanlarınıza odaklanmış oturumlara katılarak özel bilgilerle donanın. Alışılmışın dışında sunum teknikleri ve oturumları keşfedin. Fikir liderleriyle bir masaya oturup ilgilendiğiniz konuları birebir sorma şansını yakalayın. Jinekoloji ve Obstetrikte en son çalışmalarınızı poster sunumu veya oral sunumlarla bol bol paylaşın.

Bu toplantı Obstetrik ve Jinekolojide çığır açacak görüldüğü gibi birçok dernek ve fikir liderinin oluşturduğu birleştirici unsurları yüksek bir toplantı olacaktır. Tüm yan dallarla ilgili bilimsel kurullarımız ilgili derneklerimizin yönetimlerinin kararlarıyla oluşturulacaktır. Biz fikir liderleri sadece aracıyız. Tüm derneklerimizin yönetim ve üyeleri ise asıl gücümüz.

Bu derneklere ek katılmak isteyen her dernek veya alanımızdaki kuruluşa da kapımız daima açıktır.

Saygılarımızla,

M. Faruk Köse
Kongre Eş Başkanı

Ali Ayhan
Kongre Eş Başkanı

Rıfat Gürsoy
Kongre Eş Başkanı

Akın Sivaslıoğlu
Kongre Eş Başkanı

Nejat Özgül
Genel Sekreter

Geri