4. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu
  
  Kahramanmaraş
  17-19.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Kahramanmaraş
TARİH   17-19.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Anadolu Lenfödem Derneği
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Sağlık Uygulama
ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

ORGANİZATÖR KURULUŞ   Opteamist Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.lenfodem2020.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız ve Değerli Üyelerimiz,

Lenfödem (Fil hastalığı) son yıllarda hem farkındalığın artması hem de; tanı ve tedavi yöntemlerindeki bilimsel ve , tedavi ve teknolojidek ilerlemelere bağlı olarak sayesinde hem primer hem de cerrahilere veya diğer durumlara sekonder (kanser tedavileri, venöz yetmezlik, lipödem vb) olarak gelişen olarak gelişen formlarında, oldukça sık rastlanan bir hastalık durumuna gelmiştir.

Lenfatik sistemde primer olarak doğuştan, veya sonradan edinilmiş bir hasar veya fonksiyon bozukluğuna sekonder gelişen lenfödem; oluşturduğu fiziksel, fonksiyonel, fiziksel, psikososyal olumsuzluklar nedeni ile kişinin günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırmakta dolayısıyla ve yaşam kalitesinin bozulmasına yol açabilmektedir.
Lenfödemin erken tanısı, önlenmesi ve tedavisi çok önemlidir ve bu konuda hem doktorlar (fiziatristler fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, kardiyovasküler cerrahlar, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar, genel cerrahlar, cerrahi onkologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, aile hekimleri), hem diğer sağlık profesyonelleri (fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hemşireler) ve diğer sağlık profesyonelleri ile ilaç endüstrisi ve medikal firmalar olarak bizlere hepimize çok önemli görevler düşmektedir.

Lenfödem konusunda sağlık profesyonellerinin, hasta ve hasta yakınlarının farkındalığının artırılması, eğitimi ve hastaların en erken dönemde etkili tedavilere ulaşımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında kurduğumuz Anadolu Lenfödem Derneği daha önce ulusal ve uluslararası katılımlı pek çok sempozyum, workshop, kurs ve hasta toplantıları düzenlemiştir. Derneğimiz; ulusal ve uluslararası pek çok kongre, sempozyum ve panelde yaptığı bilimsel sunumlarla, hasta eğitim toplantıları ve medya programları ile lenfödem hastalarına yönelik gerçekleştirdiği sosyal aktiviteleriyle hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk bilinciyle aktif bir şekilde çalışmaktadır. Geçen yıl düzenlediğimiz ilk Uluslararası Katılımlı Kongremizden sonra bu yıl 4. uluslararası Katılımlı Multidisipliner Sempozyumu düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Sempozyumumuza katılımınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır.

17-19 Eylül 2020 tarihinde Kahramanmaraşta Sütçü İmam Üniveristesi ile ortaklaşa düzenlenecek 4. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu’nun ilk iki gününde ulusal ve uluslararası lenfödem otoritelerinin katılacağı paneller yer alacak, temel ve ileri lenfödem konularıyla ilgili deneyimli tecrübeli hocalarımız, güncel bilgi ve deneyimlerini tecrübelerini bizlerle paylaşacaktır. Üçüncü gün, gelenekselleşen üst ve alt ekstremite lenfödem rehabilitasyonu, lenfödemde kinezyobantlama ve lenfödemde tanısal ultrason çalıştaylarımız workshoplarımız gerçekleştirilecektir. Lenfödem konusuyla ilgilenen ve lenfödem tedavi ekibinin en önemli elemanlarından olan, başta fiziyatristler olmak üzere tüm meslektaşlarımızı ve lenfödemle ilgilenen tüm sağlık profesyonellerini bu sempozyuma bekliyoruz, toplantımızın sizlerin destek ve katkılarınızla gelişip güçleneceğine inanıyoruz.

Lenfödemle ilgili bilgilerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek, çalıştaylarda workshoplarda bilgi ve becerilerimizi pekiştirmek ve kanıta dayalı güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarına ulaşmayı hedeflediğimiz bu kongre için şimdiden ajandalarınızda yer ayırmanızı ve hep beraber olmayı diliyoruz.

17-19 Eylül 2020 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Anadolu Lenfödem Derneği

Geri