6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu
 
  6th International Student Symposium
  Sakarya
  16-17.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   Sakarya
TARİH   16-17.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu)
-Sakarya Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.internationalstudentsymposium.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sempozyum İçerik ve Kapsam

UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 16-17 Eylül 2020 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Bu sene gerçekleştirilecek olan uluslararası öğrenci sempozyumuna araştırmacılar aşağıdaki başlıkları kapsayan akademik araştırma ve incelemeleri ile katkı sunabilirler.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Antropoloji

Arkeoloji

Asya Tarihi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Coğrafya

Çağdaş Dünya Tarihi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dil bilimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Ekonometri

Eski Anadolu Tarihi

Felsefe

Finans

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Halkla ilişkiler

Hukuk

İklim ve İklim Değişikliği

İktisadi Düşünce

İktisat

İktisat Tarihi

İlahiyat

İstatistik

İşletme

Kamu Yönetimi

Kütüphanecilik

Muhasebe

Müze Çalışmaları

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Pazarlama, Reklamcılık

Psikoloji

Radyo, Sinema ve TV

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Siyasal Düşünceler

Siyaset Bilimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Turizm

Türk ve İslam DüşünceTarihi

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil Eğitimi

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bakteriyoloji

Bilişim ve Bilgisayar

Biyokimya

Biyoloji

Botanik

Çevre Mühendisliği

Ekoloji

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Farmakoloji

Fizik

Genetik Mühendisi

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji-Jeofizik-Jeodezi Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Makine-İmalat Mühendisliği

Matematik

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji-Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji

Meteoroloji Mühendisliği

Mikrobiyoloji

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nano Mühendislik

Nükleer Mühendisliği

Optik Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tarım Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Ziraat/ Ziraat MühendisliğiUluslararası Öğrencilik Çalışmaları

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları

Dünya’da Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri

Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon

Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam

Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta

Uluslararası Öğrencilik, Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler

Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler

Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler

Geri