4. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
 
 
  4th International Congress of Cosmetology and Cosmetic Gynecology
  İstanbul
  7-10.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   7-10.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   YİSAV Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton Bakırköy Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   FTS Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.kozmetikjinekoloji2020.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Meslektaşlarım,


Size 7-10 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi’ni duyurmaktan büyük onur duymaktayım.


Kongremiz Dünyada gittikçe yaygınlaşan ve mesleğimizde yeni bir alan olan Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekolojinin tartışıldığı, ABD dışındaki en önemli kongrelerdendir. Kongre kar amacı gütmeyen, ülkemizde ve dış ülkelerde Kadın Sağlığı konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre düzenlemiş bir vakıf olan YİSAV tarafından Avrupa Kozmetik ve Rekonstrüktif Jinekoloji Derneği (European Society of Cosmetic and Reconstructive Gynecology, ESCORG) ve Uluslararası Kozmetik Jinekoloji Derneği’nin (International Society of Cosmetic Gynecology, ISCG) destekleriyle gerçekleştirilecektir. Amerika ve İngiltere Kadın Hastalıkları ve Doğum Birlikleri başta olmak üzere pek çok Kadın Doğum Örgütü ve onların çatı örgütü olan FİGO (Uluslararası Kadın Doğum Dernekleri Federasyonu) tarafından kabul edilmiş olan Kozmetik Jinekoloji, jinekologların önemli çalışma alanlarından birisidir. Kozmetik Jinekolojinin, jinekologların çalışma alanlarından birisi olduğu 2015 yılı başında Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından da kabul edilmiş, konu T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliğine de bildirilmiştir.


1.,2. ve 3. Uluslarası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi 2011, 2018 ve 2019 yıllarında, yine İstanbul’da tarafımızdan düzenlenmiştir. Kongrelere yurtiçi ve yurtdışından bir çok meslektaşımız katılmış ve herkes için çok verimli geçmiştir.


4. Kongre programının içeriği ve konuşmacılar meslektaşlarımızın konuyla ilgili teknikleri öğrenebilmesi için titizlikle seçilmiştir. Genellikle kongrelerde teknikler üzerinde fazla durulmadığından kongremiz, konunun en önemli uzmanlarından teknikleri öğrenmek açısından büyük bir fırsat olacaktır. Kongrede başvuranlar arasından seçilen sözlü ve poster sunumları da yer alacaktır.


Bu düşünceler ışığında; 7-10 Ekim 2020 tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresinde sizide aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU

YİSAV ve Kongre Başkanı

Geri