5. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi
 
  5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress
  Tokat
  1-4.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   Tokat
TARİH   1-4.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
-Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF)

ETKİNLİK MERKEZİ   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ   CNS Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.targid.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Tarım, gıda, çevre ve biyoloji alanındaki gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni iş birliklerine olanak sağlamak amacıyla, 5.Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF) öncülüğünde 1-4 Ekim 2020 tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecektir.

Bilindiği gibi tarım insanlığın beslenmesi, giyinmesi, tarımsal sanayiye ham madde sağlaması bakımından önemini koruyan ve gelecekte de önemini sürdürecek olan bir faaliyettir.

Tarımda bilimsel bilği ve teknolojinin uygulamaya aktarılmasıyla birlikte ürün miktar ve kalitesinde gelişmeler sağlanmıştır. Ancak tarımda entansifleşmeyle birlikte, çevre kirliliği, üründe kalıntı, hayvanlarda refah problemleri gibi bir takım sorunlar da gündeme gelmiştir.

Bu nedenle; tarımsal üretim teknikleri, tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek kongremizin temel amaçlarıdır. Ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası araştırmacının katılımı beklenmektedir.

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Kongre Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu
TURJAF Editörü

Geri