MSTAS 2020 14. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu
  
  Trabzon
  22-23.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   Trabzon
TARİH   22-23.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.mstas2020.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bilimsel bağlamda techné, salt bir ustalığı değil; yapma bilimi ve poiesisin bir araya gelişini ifade etmektedir. Heidegger, technéye ait olan tekniği yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda “gizini açığa çıkarma”nın bir tarzı olarak yorumlamaktadır. Açığa çıkarma sürecinde kullanılan teknik(ler) sayısal tasarım ve üretim süreçlerinin özgünlüğü açısından önem taşımaktadır. Her farklı teknik aynı zamanda farklı bir bilgiyi içerir. Sayısal tasarımda yapma eyleminin ön plana çıkarılmasıyla üretilen bilgi, tekniğe ilişkin bir yorumu da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle ürünün kendisinin yanı sıra, onu üretme / açığa çıkarma yöntemi ve süreçleri de önem kazanmaktadır. Benzer şekilde techné de, ürünü ortaya çıkaran akıl ve süreçlerin bir temsili olarak görülebilir.

Yapmaya ilişkin araçlar ve teknikler geliştirilmesi hem toplumsal hem de mimari alanda yeni atılımlara yol açmıştır. Endüstri Devriminde seri üretim tekniğinin modern mimarlık ile ilişkili olması gibi, içinde bulunduğumuz bilişim döneminde de sayısal tasarım ve üretim tekniklerinin gelişimi günümüz mimarlığının değişimi ve dönüşümü ile ilişkilidir. Henüz tamamlanmamış olan bu dönüşüm sürecinde tasarıma, tekniğe ve yapmaya ilişkin elde edilen her yeni bilgi, yeni bir yapma tarzı ve tasarım süreci olarak mimarlığa yansımaktadır.

​Yapay zeka ve yapay zeka ile öğrenme, arttırılmış gerçeklik, standart olmayan seri üretim, büyük veri, nesnelerin interneti gibi bilişim alanındaki gelişmelerin yansımaları mimarlık alanında tüm aktörleri ve tasarlama, üretme, koruma gibi tüm eylemleri etkilemekte; bu durum kuramcıları ve tasarımcıları disiplinler ötesi çalışmaya teşvik etmektedir. Bu bağlamda mimarlığın geleceği bilişim alanındaki gelişmeler ve icat edilmekte olan yeni yapma teknikleri ile biçimlenecektir.

18 – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan XIV. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu kapsamında bilginin paylaşılması ve çoğaltılması adına sizleri yapma bilimi ve poiesisin kesişiminde sayısal tasarım konusundaki deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz.

Geri