9. Nöroradyoloji Okulu
  
  İstanbul
  13-13.HAZİRAN,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   13-13.HAZİRAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Nöroimmünoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   The Marmara Taksim Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Flap Tour
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.nororadyolojiokulu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Nöroradyolojik tanı ve tedavi yöntemleri nörobilimsel araştırmalarda olduğu kadar nöroloji pratiğinde de büyük bir öneme sahiptir. Görüntüleme teknolojilerinin de ilerlemesiyle bu yöntemler, demiyelinizan hastalıklar ve serebrovasküler olaylar başta olmak üzere nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan 9. Nöroradyoloji Okulu, nöroloji araştırma görevlileri ve uzmanlarının manyetik rezonans görüntüleme başta olmak üzere nöroradyolojik yöntemlerin değerlendirilmesinde yetkinliği artırmayı, kliniğe ilişkin deneyimleri ve Nöroradyoloji alanında güncel bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir.


Koordinatör
Prof. Dr. Rana Karabudak

Geri