GETAT 2020 3. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
 
 
  3rd International Traditional and Complementary Medicine Congress
  İstanbul
  3-5.HAZİRAN,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   3-5.HAZİRAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -T.C. Sağlık Bakanlığı
-TÜSEB

ETKİNLİK MERKEZİ   Haliç Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   getat2020.saglik.gov.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kongre Hakkında

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü 2014 - 2023 Geleneksel Tıp Stratejisi kapsamında geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında yasal düzenleme yapılması ve modern sağlık sistemleri ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının entegre edilmesini teşvik etmektedir.

Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına toplumun her kesiminin ulaşabilmesi ve bu uygulamaların sağlık sistemine entegre edilmesi, uygulayıcı ve uygulamaların standart hale getirilmesi önem taşımaktadır.

Bu amaçla kısa süre içinde mevzuat çalışmaları yapılmış ve “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ve sonrasında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak hukuksal alt yapı oluşturulmuştur.

Konunun bilimsel ve kanıta dayalı zeminde ilerlemesi için azami hassasiyet gösterilerek pek çok üniversitemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri kurulmuş Ar-Ge ve Eğitim çalışmaları başlatılmakla kalmamış, belli sayıda üniversitemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim Dalı kurularak akademik çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmaların yanında dünyanın farklı bölgelerindeki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki yeni gelişmelerin paylaşılması ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi adına temsili yüksek bilimsel altyapısı güçlü bir kongre geleneği de başlatılmış bulunmaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan GETAT2020 Kongresi “Apiterapi” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Kongremizde; başta Apiterapi olmak üzere farklı GETAT alanlarında sunumlar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer alacaktır.

Ülkemiz, arıcılık ve bal üretiminde yüzlerce tıbbi endemik bitki bulunmasının da avantajıyla dünya sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır. Dünya genelinde Apiterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların artışı, ülkemizde üniversiteler bünyesinde apiterapi uygulama merkezlerinin bulunması ayrıca Uluslararası Apiterapi Federasyonu'nun yeni başkanının da ülkemizden seçilmiş olması ülkemizin Apiterapi ülkesi olma yolunda kararlı adımlar attığını göstermektedir. Tüm bu sebeplerle geçmişten geleceğe Apiterapi uygulamalarının bilimsel mercek altına alınacağı özel ve geniş çaplı bir kongre hedeflemekteyiz.

Kongre etkinlikleri kapsamında Kongre ile eş zamanlı olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Fuarı gerçekleştirilecektir. Fuar alanında kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım stantları ile katılımcılarımızın geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanındaki farkındalığı arttırılacaktır. Ayrıca fuar alanında yerli ve yabancı ticari işletmeler tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklardır. Birçok ülkeden katılım beklediğimiz fuar alanının oldukça renkli görüntülere şahitlik edeceğine inanmaktayız.


Geri