2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi
  2nd International Understanding Violence Meeting
  İstanbul
  16-18.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Sosyal Bilimler
YER   İstanbul
TARİH   16-18.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.siddetianlamak.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

​Bu yıl gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi’nin ana teması olarak “Viktimoloji”yi belirledik. Şiddet olgusunun önemli bir tarafı olan mağdur açısından şiddet olayını irdelemek ve tüm boyutlarıyla bu konuyu tartışmak istedik.

​Amacımız, mağduriyet olgusunun tüm boyutlarını multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirmek ve alanının önemli uluslararası ile ulusal boyuttaki uzmanlarıyla konuyu tartışmak. Çok çalışılmamış bu alana ışık tutmak arzusundayız.

“Kent mağduru çocuk”, “Cinsel suç mağduru kadın”, “Suç mağduru birey”, “Mağdurun teşhisi ve tedavisinde multidisipliner yaklaşımlar” ve “Mağduru koruma ve rehabilitasyon ile önleme çalışmalarında yeni yaklaşımlar” konularının tartışılacağı 2 konferansın ve 5 panelin yanı sıra bu yıl da uzmanların ve çalışanların akademik çalışmalarına yer vereceğiz.

​Her yıl olduğu gibi, bu kongrede de şiddet ve adli bilimlere konu olan tüm disiplinlerdeki çalışanlara sözlü sunum ve poster sunumu yapmak için oturumlarımız olacak.

​Ayrıca konunun değerli uzmanlarıyla “İstismar Mağduru Çocukla Görüşme Yöntemleri”ne ilişkin kursumuzun altıncısını gerçekleştireceğiz.

20-22 Mart 2020 tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi’nde görüşmek dileğiyle.


Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kongre Başkanı

Geri