2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)
 
 
  International Congress of Academic Researches
  Bolu
  17-19.ŞUBAT,2020
     
KATEGORİ  
Bilim
YER   Bolu
TARİH   17-19.ŞUBAT.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ  
ETKİNLİK MERKEZİ   Gazelle Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.icarcongress.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları;
Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR); Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım bilimlerini ihtiva eden, geniş bir alanda Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmek ve özgün nitelikte yeni çalışmaların ele alınarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

17-18-19 ŞUBAT 2020 tarihinde Bolu’da Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu etkinlikte alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz rehberliğinde, uluslararası düzeyde düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye’nin akademik çalışmalar platformuna katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda etkinlikte lisans düzeyindeki genç araştırmacıların, akademik hayatının en son aşamasına kadar yükselmiş başarılı ve kıdemli bilim insanlarını ve adaylarını bir araya getirerek, bilimin yeni verileri ışığında bilime katkı sunacak akademik konuları ele alıp sunum yapmayı, yapılan sunumlar çerçevesinde akademik tartışmalar gerçekleştirmeyi ve bunun sonucunda da bilimsel çalışmaları yayın dünyasına kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Kongre, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” dikkate alınarak düzenlenmektedir. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

17-18-19 ŞUBAT 2020 ' de BOLU’da görüşmek üzere…

Geri