35. Uluslararası Maliye Sempozyumu
 
 
  35th International Public Finance Symposium
  Antalya / Side
  18-22.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Antalya / Side
TARİH   18-22.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Sueno Hotels Beach Side
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.maliyesempozyumu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Maliye Bilim İnsanları,

Türkiye’nin en eski ve uzun süreli akademik organizasyonlarından olan ve 1985 yılında Maliye Eğitimi Sempozyumu olarak başlayıp her yıl farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde giderek artan katılımcı sayısıyla uluslararası kimliğine kavuşan Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’nin 35’incisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nün ev sahipliğinde 18-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Sempozyum Bilim Kurulu’nda farklı ülkelerden akademisyenler bulunduğu gibi, bu yılki sempozyum en az beş farklı ülkeden katılımcı ve iki yabancı davetli konuşmacının katkısı ile gerçekleşecektir. Bu çerçevede Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, gerek sempozyumun uluslararası sayılması, gerekse Akademik Teşvik ve Doçentlik kriterlerini sağlaması bakımından gerekli koşulları fazlasıyla karşılamaktadır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir.

Sempozyumun ana teması, Maliye bilimidir. Bildiriler; Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ve Genç Maliyeciler başlıklı beş oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu Türkiye’nin konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

Sunuma kabul edilen bildirilerin özetleri E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır.
Diğer yayın olanakları şunlardır:

Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF” dergisinde makale,
Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış uluslararası editörlü kitapta bölüm veya
Tanınmış ulusal bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış ulusal editörlü kitapta bölüm olarak yayımlanabilir.
Sempozyum ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler;

maliyesempozyumu.org
ipfctr.org
web sayfalarından yapılmaktadır.

Bildiri özetleri, 30 Eylül 2019 – 20 Ocak 2020 tarihleri arasında bildiriipfctr@gmail.com ya da 35.maliyesempozyumu@gmail.com adresi üzerinden kabul edilecek, geri bildirimler bildiri sahiplerinin e-mail adreslerine 7 Şubat 2020 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Kayıtlar, 15 Şubat 2020 – 20 Mart 2020 tarihleri arasında www.maliyesempozyumu.org resmi sitesinde ilan edilen kayıt formları üzerinden yapılabilecektir.

Prof. Dr. Levent AYTEMİZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı
ve
35. Uluslararası Maliye Sempozyumu
Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri