10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
  
  İstanbul
  3-6.MAYIS,2020
     
KATEGORİ  
İş Hayatı
YER   İstanbul
TARİH   3-6.MAYIS.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.tioshconference.gov.tr/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Bakanlığımız 1946 yılında kurulmuştur. Birimleri ve bağlı kuruluşları aracılığıyla sosyal barışı ve refahı sağlamayı, aynı zamanda iş gücünün kalitesini ve çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Bakanlık çalışma yaşamını ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyici önlemler alır. Bunu, kanun uygulamaları, eğitim ve denetim gibi araçlar ile sağlar. Bakanlığın en önemli görevlerinden bir de işyerlerinde çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olmasının sağlanmasıdır. Bu görevi Bakanlık adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yürütür.

Bakanlık eğitim ve çeşitli fiziksel, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta sisteminin işletilmesi gibi araçlardan yararlanır. Bakanlık her yıl çalışma hayatına ilişkin istatistikleri toplar ve yayınlar.

Kongrenin Amacı
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının Amacı

Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da kıtalar arası iş sağlığı ve güvenliği sinerjisi

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek etkenlerin önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, meslek hastalıklarına yakalanmadan, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır. ILO rakamlarına göre; Dünya’da 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında işgücü bulunmaktadır. Dünya’da; her 15 saniyede 1, her gün yaklaşık 6 bin işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir.

Geri