35. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanmı Kongresi
  
  Antalya / Belek
  27-31.MAYIS,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   27-31.MAYIS.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   ANKEM Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Maritim Pine Beach Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Burkon Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.2020ankem.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ankemistler,

Sizlere 35. ANKEM Kongresinin 27-31 Mayıs 2020 tarihinde Maritim Beach Otel-Belek’te gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Bu kongremizde hem çocuk hem erişkinlerde infeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili bütünleyici ve hasta odaklı konular ele alınacak; infeksiyon hastalıklarında epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları dahil güncel konular temel tıp, dahili ve cerrahi alanında yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve hep birlikte tartışılacaktır.

Kongremiz her zaman olduğu gibi Enver Tali Çetin konferansı ve ANKEM Meydanı ile başlayacak, kahvaltılı interaktif oturumlar, genel oturum ve paneller ve eğitici ve tartışmalı sözel ve poster bildirilerinin yanı sıra doyurucu sosyal programlar ile sürdürülecektir.

Bilimsel Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonrası sözlü ve poster sunularını Kongremizde sunacak olan belirli sayıda araştırmacıya ANKEM Derneği tarafından katılım ve konaklama bursu verileceğini de duyurmak istiyoruz.

35. ANKEM Kongremizin geçen yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi, sizlerin katkılarıyla daha da zenginleşeceğine ve yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğine inanıyor, Kongremize sunu ve katılımları ile destek verecek tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

35. ANKEM Kongresinde Belek’te birlikte olmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

KONGRE BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Prof. Dr. Derya AYDIN

Geri