1. Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı
  
  Ankara
  11-12.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Ankara
TARİH   11-12.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Milli Eğitim Bakanlığı
-Gazi Üniversitesi
-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
-Hacettepe Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Başkent Öğretmenevi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.difeok.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Günümüzde disiplinlerarası alanları bilimin doğası ve bilim tarihi ile bütünleştirerek, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin rolü giderek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin fen bilimleri kavramlarıyla matematiksel düşünme yeteneğini bir arada tutan, sosyal bilimler ile teknoloji ve mühendisliğin iç içe geçtiği disiplinlerarası uygulama örneklerini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle Ulusal Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansında öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici nitelikte bilgi ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve örnek atölyeler ile uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Geri