UHAT 2020 5. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi
  
  İzmir
  10-11.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
Havacılık
YER   İzmir
TARİH   10-11.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu

ETKİNLİK MERKEZİ   Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://uhat.ege.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Havacılık alanında çalışma yapan akademisyen, araştırmacı ve savunma sanayi firmaları ile araştırma kurumlarını ortak zeminde buluşturarak alana katkı sağlamayı hedefleyen kongremiz, Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO ve Ege Üniversitesi-Ege Havacılık MYO tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmektedir.

Kongrenin ilki, Ege Üniversitesi Ege MYO dönem başkanlığında 20-22 Aralık 2012 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Konak/İzmir’de yapılmıştır.

Kongrenin ikincisi ise; 29-30 Kasım 2013 tarihlerinde Hv.Tek.Okl.K.lığının ev sahipliğinde Kongrenin üçüncüsü 23-24 Ekim 2015 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin dördüncüsü UHAT 2017 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO ev sahipliğinde yapılmıştır.

Kongrenin beşincisi UHAT 2020 10-11 Nisan 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Havacılık MYO ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Kongrenin Genel Amaçları

Havacılık Alanı Uygulayıcıları ile araştırmacı ve akademisyenleri buluşturmak,
Havacılık alanı ve uygulamaları için bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
Havacılık alanında geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek ve bu alanlarda araştırma yapılmasını teşvik etmek,
Havacılık alanında ortak çalışmalar için işbirliği zemini tesis etmek,
Bilimsel alandaki gelişmeleri uygulayıcılara, uygulama alnındaki gelişmeleri akademisyen ve araştırmacılara tanıtmak,
Dünyadaki güncel gelişmeleri eğitim kurumlarına ve havacılık paydaşlarına tanıtmak,
Akademisyenlere ulusal ve küresel düzeyde yayın yapma yetkinliği kazandırmak,
Sektör temsilcilerini havacılık alanının gelişmesine ortak etmektir.

Geri