14. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
 
 
  14th International Conference on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety
  Antalya / Belek
  8-11.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Belek
TARİH   8-11.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sağlık Akademisyenleri Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Limak Atlantis Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.qps-antalya.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Allen C. MEADORS
Kongre Eş Başkanı


Sağlık Akademisyenleri Derneği başkanlığında, Amerika Pembroke, Kuzey Carolina Üniversitesi işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, Uluslar arası Birleşik Komisyon (ABD) ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile 2008 yılından beri düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongrelerinde bu güne kadar sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ve risk yönetimi ile ilgili pek çok farklı konu tartışılmıştır. Bu yıl ondördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 8-11 Nisan 2020 tarihinde Antalya’ da gerçekleşecektir. Birçok uluslararası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları ile kalite anlayışının sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır. Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık Akademisyenleri Derneği; düzenlediği bu kongreler aracılığıyla henüz bu konular Türkiye sağlık gündeminde hiç yer almazken, paydaşların sağlıkta kalite ve akreditasyon konularında farkındalıklarının artmasına neden olmuş, pek çok sağlık profesyoneline bir nevi okul görevi görmüş olup özveri ile misyonunu devam ettirmeye çalışmaktadır.

Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. On dördüncüsü gerçekleşecek olan kongremiz her zaman olduğu gibi; öncelikle Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada sağlık hizmetleri sunumunda kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği açısından gelinen son noktayı, sağlık hizmetleri sunumunda ve finansmandaki sorunları, bu sorunların kurumsal performans iyileştirme üzerine etkilerini ve çözüm önerilerini Türkiye’den ve dünyadan katılacak sağlık profesyonelleri ile birlikte gözden geçirme olanağı sunacaktır. Kongre katılımcıları bu güne kadar akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmiş ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalamışlardır. Aynı misyonu bu yılda devam ettiren ondördüncü sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon ve hasta güvenliği kongresinin bu yılki ana teması, “ Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliğinin Sürdürülebilirliği ve İyileştirilmesi için Klinik Kalite, Ölçme ve Veri Toplama Yöntemleri ve Dijital Uygulamalarda yenilikler” olacaktır. Kongremize tüm hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonelleri, kalite direktörleri ve sorumluları, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları yöneticileri, konu ile ilgili araştırmacılar, akademisyenler, yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcileri, SGK çalışanları, sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgililer ve değerli hasta ve yakınları davetlidir.

Kongremizin amaçları;

Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon uygulamalarında yenilikler
Klinik kalite iyileşti,rme yöntemleri
Hasta güvenliği, risk yönetimi ve tıbbi hataların azaltılması
Sağlık bakım kaynaklı hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olayların önlenmesinde mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi, kanıta dayalı uygulamaların önemi, very kaliştesi iyileştirme ve ölçmeve değerlendirmede mevcut uygulamalar ve uygulamadaki güçlükler, yenilikler.
Yenilikçi yöntemlerin tanımlanmasında araştırmaların rolü, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında kalite iyileştirme uygulamalarına epidemiyolojik, organizasyonal davranışlar ve bunların uygulama ilkelerinin entegrasyonu
Hasta odaklı bakım
Sağlık teknolojilerinde yenilikler
Sağlık sistemi altyapısı
Hizmet sunumu ve bakımda maliyet-etkililik
Sağlık hizmeti sunumunda insan gücü planlaması ve yetiştirilmesi
Bilgi yönetim sistemleri, otomasyon ve iletişim teknolojileri
Sağlık hizmetlerinin sunumunda moral ve etik davranışlar.
Risk yönetimi
Sağlık turizmi. gibi Sağlık hizmetlerinde kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili pek çok konuda kazanılan deneyimleri tartışmaktır.
Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi, 2000li yılların başından beri sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmakta ayrıca katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlamaktadır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Antalya’ da gerçekleşecek ondördüncü uluslararası kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.Saygılarımızla

Geri