USPK 2020 1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi
  
  İstanbul
  4-6.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
Psikoloji
YER   İstanbul
TARİH   4-6.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Sistemik Psikoterapi Enstitüsü
ETKİNLİK MERKEZİ   Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://sistemikpsikoterapi.org.tr/kongre/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sistemik Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sistemik Psikoterapi Kongresi (USPK2020) , “POSTMODERN BİR PARADİGMA: SİSTEMİK PSİKOTERAPİ, BEN SEN VE DİĞERLERİ” temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde 4-5-6 Nisan 2020 gerçekleştirilecektir.

Bir postmodern bilim anlayışı ve paradigması olan sistemik düşünmenin batıdaki serüveni çok uzun bir zamandır bilim dünyasında bir karşılık bulmuştur. Özellikle insanı ve onun çevresini pozitivist bir anlayış ile çözümleme çabası öngörülebilirlik açısından elbette önemlidir. Bir olay/olgunun nedenlerini bilme çabası eski çağlardan bu yana insanın temel merak konusu olmuştur. Neden sonuç arasındaki bağın her zaman kesin veya mutlak olduğunu söylemek bugün için mümkün değildir. Aralarındaki bağın “döngüsellik” çerçevesinde incelenmesi sistemik düşünmenin öne çıkarttığı bir kavrayıştır. Keza insanın “gerçeği” yapılandırdığı şeklindeki görüş, psikoterapide dört büyük akımdan (diğerleri Psikodinamik, davranışçı hümanistik psikoloji) sonuncusu olan sistemik psikoterapinin öne çıkarttığı bir kavrayıştır.

Klasik de diyebileceğimiz modern bilim anlayışı geliştirmiş olduğu bilgi kalıpları (teorileri) çerçevesinde indirgemeci bir bakış açasıyla evreni ve insanı anlamaya çalışmıştır. Ne var ki karmaşık bir varlık olan insan doğrusal (lineer) bir mantık ile her ne kadar arzulanır olsa da anlaşılamaz.

Bu kongrenin amacı sistemik psikoterapi alanında deneyim, bilgi ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasıdır. Bu nedenle kongrede akademik bildirilerin yanında paneller ve atölye çalışmalarına bol bol yer verilmiştir. Kongrede yer alacak bildirilerin yukarıda ifade edilen ana fikri yansıtacak şekilde olması istenilen bir durumdur. Bununla beraber birincisini gerçekleştireceğimiz “sistemik psikoterapi” kongresi aşağıda ifade edilen odaktaki çalışmalara yer verecektir.

Sizleri USPK2020 kongremizde görmeyi bekliyoruz. O vakte kadar hoşçakalın...

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

USPK2020 Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri