Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı
  Conference on Managing Tourism across Continents
  Antalya / Lara
  2-4.NİSAN,2020
     
KATEGORİ  
Turizm
YER   Antalya / Lara
TARİH   2-4.NİSAN.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)

ETKİNLİK MERKEZİ   Aska Lara Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   https://mtcon.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Bu konferans, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin desteğiyle ve dünya çapında tanınmış saygılı turizm bilimcileri ve akademisyenleri ile işbirliği içerisinde, Türkiye Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından gerçekleştirilecektir. Konferansın amacı, dünyanın her yerinden turizm bilimcilerini, akademisyenlerini ve profesyonellerini bir araya getirmek ve çok kültürlü bilimsel ortamda farklı kıtalardaki katılımcılar arasında turizm (ve ilgili tüm) alanlarında var olan yeni eğilimleri ve gelişmeleri tartışmaktır.

Sürdürülebilirliğin, insanlarla ilgili tüm faaliyetler için önemli bir sorun olduğu iyi bilinmektedir. Küresel ısınma, artan çevresel problemler, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde nüfus ve yoksulluk sorunları, uluslar arası bölgesel çatışmalar ve savaşlar, fakir ülkelerden zengin bölgelere göç, yeşil alanların daralması ,ormanların azaltılması ve kültürel değerlerin bozulması gibi örnekler bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla, bu konferansın ikinci önemli amacı, sorumlu turizm gelişimi ile daha sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmak ve daha barışçıl uluslararası ilişkiler oluşturmaya çalışmaktır.

Sonuç olarak, bu renkli etkinlikte turizmin hem işletme hem de insan etkinliği olarak tüm boyutlarının tartışılması beklenmekte ve tüm akademisyenler kıtalararası bu konferansa katılabilirler.

Tüm bildiriler çift kör hakem inceleme süreci ile değerlendirilecek, kabul edilen ve sunulan tüm makaleler konferans bildiri kitabında yayınlanacaktır.
Değerlendirme sonucu yüksek bilimsel kalitede olduğu tespit edilen bildiriler, mevcut konferansın hakemlerinden bazılarının editörü ve/veya yayın kurulunda olduğu önde gelen turizm dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongre Başkanları: Prof. Dr.Muzaffer UYSAL, University of Massachussets (USA) – Prof. Dr. Orhan İÇÖZ, Yaşar Üniversitesi
Kongre Koordinatörü: Prof. Dr. Ebru GUNLU– Dokuz Eylül Üniversitesi - Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Alaattin BAŞODA - Selçuk Üniversitesi

Geri