5. Uluslararası Biyosidal Kongresi
 
  5th International Biocidal Congress
  Antalya / Belek
  25-29.MART,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   25-29.MART.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği
-Çukurova Üniversitesi
-Ege Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Maritim Pine Beach Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   FTS Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.biyosidal2020.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

5.Uluslararası Biyosidal Kongresi, Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin iş birliği ile 25 - 29 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecektir.

25-29 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenen 4.Uluslararası Biyosidal Kongresi başarı ile tamamlanmıştır. Kongremizde 16 oturum, 3 konferans, 1 çalıştay, 1 kurs gerçekleştirilmiş, 28 sözel bildiri sunulmuş, 62 poster sergilenmiştir. Kongremize 8’i yurt dışından, 53’ü yurt içinden olmak üzere toplam 61 akademisyen ve konuşmacı, 257 sağlık çalışanı, 73 belediye çalışanı, 28 öğrenci ve 277 özel sektör temsilcisi olmak üzer toplam 702 kişi katılmıştır.

Kongremizi Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Zararlı Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir. Bu yıl uluslararası katılımın daha da artmasını planladığımız kongremizde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) rolü, Biyosidal Ürünlerin Global Kayıtlandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) rolü, Avrupa Birliği piyasasındaki mevcut biyosidal ürünler ve kullanımları: Fırsatlar ve zorluklar, biyosidal ürünlerde sürdürülebilirlik ve risk değerlendirmesi, biyosidal ürünlerde maksimum kalıntı limitleri, biyosidal endüstrisinin bugünü ve geleceği, biyosidal mevzuatının etkileri ve satıcılar için çözümler, biyosidal ürünlerin günlük hayatta kullanımı, biyosidal ürünlerin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) etkisi, endokrin bozucular konusunda Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmeler ve BPR’da ara ürünler gibi başlıca konular tartışılacaktır.

Bu konulara ek olarak biyosidal ürünlerin kullanımında başlıca paydaşlardan biri olan yerel yönetimlerin haşere kontrolünde biyosidal ürün yönetmeliği, satın alma süreçleri, haşere kontrolü uygulamalarında yaşanan sorun ve çözüm önerileri ve benzeri birçok konu, hastanelerin biyosidal ürün alım süreçleri, sağlık personeli ve hastane çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve mesleki risklere karşı korunması konusunda gerekli önlemlerin alınması ve çalışan personelin yeterince bilinçlendirilmesi önem arz etmekte olup; bu konuda Üretici Firmalar, Kullanıcılar Akademisyenler ve Çevre Sağlığı Dairesi çalışanları ile birlikte Biyosidal ürünlerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Kongremizi ECHA, Chemical Watch, OECD ve CEPA gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş desteklemektedir. Bu yıl geçen yıla nazaran daha uluslararası olmasını planladığımız kongremizi destekleyen kuruluşlar arasında kurumunuzun da yer almanızı temenni ederiz.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımı ile 25-29 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 5.Uluslararası Biyosidal Kongresi'nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.


Saygılarımızla,

Prof. Dr. Muhsin AKBABA
Kongre Başkanı

Geri