5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi
 
  5th Psychiatry Summit and the 12th Anxiety Congress
  Antalya / Belek
  19-22.MART,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   19-22.MART.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Regnum Carya Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://psikiyatrizirvesi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Konuşmacıları ve katılımcıları ile her geçen yıl büyüyen ve özlenen kongremiz bu yıl 5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi olarak 19-22 Mart 2020 tarihleri arasında Regnum Carya Otel, Belek’te sizlerle olacaktır.

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen kongremizin bu yılki teması “Teoriden Pratiğe Köprüler Kurmak: Çocukluktan Yaşlılığa Bütüncül Yaklaşım” olup alanında yetkin ve değerli konuşmacılarımızı psikiyatri çalışanları ile buluşturmayı ve bilgilerimizi dinamik oturumlarla güncellemeyi hedeflemiş bulunuyoruz.

Bu yıl kongremizde, temamıza uygun olarak psikiyatride biyopsikososyal yaklaşımı tüm boyutları ile ele alarak hem tanı hem tedavi süreçlerinde ve tüm yaş gruplarında psikiyatride bütüncül yaklaşımı gündeme alacağız. Dünyada ve ülkemizde yaşlanan nüfusla birlikte, ruh sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirlik arttıkça sunduğumuz hizmetlerin artık çok daha geniş bir yaş aralığına ulaştığını biliyoruz. Bu anlamda klinik öncesi ve klinik kanıtlarla desteklenen bilgiyi, ulusal/uluslararası uzman ve yetkin ağızlardan dinleyerek, tanı ve tedavilerimizde tüm yaşlar için etkin ve güvenli yaklaşımı “yaşam boyu psikiyatri” anlayışı ile oluşturmak üzere tartışıyor olacağız. Bu yıl da ruh sağlığı alanında ulusal ve uluslararası yetkin isimlere konferanslar, paneller, uydu sempozyumları ve tartışmalar ile ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz.

Nörogörüntülemeden genetiğe, psikofarmakolojiden psikoterapiye uzanan psikiyatri pratiğinde uzman isimlerle bir araya gelerek” teoriden pratiğe köprüler” kurmak amacıyla en güncel kanıta dayalı bilgileri paylaşmak üzere sizleri de kongremizde görmek isteriz.

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ Kongre Başkanı

Geri