56. Ulusal Diyabet, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
  
  Antalya / Belek
  27-31.MAYIS,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   27-31.MAYIS.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Türk Diyabet Cemiyeti
-Türk Diyabet Vakfı

ETKİNLİK MERKEZİ   Titanic Deluxe Belek Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Consensus Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.diyabetkongresi.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Meslektaşlarım,

Dünyanın en hızlı artan kronik hastalığı olan diabetes mellitus, halen dünyada 420 milyondan fazla kişiyi etkilemekte, bir o kadarlık bir prediyabet popülasyonu da ek olarak bu riski taşımaktadır.Yarattığı yüksek mortalite ve hemen hemen tüm tıbbi disiplinleri ilgilendiren morbidite nedeniyle toplum sağlığı yönünden büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle, diyabeti önleme, kontrol altına alma ve ortaya çıkan komplikasyonların çözümüne ilişkin bilimsel araştırma ve çalışmalar, tüm dünyada hızla devam etmektedir. Bu alandaki bilimsel gelişmeler ve önerilerin en çok tartışıldığı ortam ise diyabet kongreleridir.

Ülkemizde, 27-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ellialtıncısını gerçekleştireceğimiz Ulusal Diyabet, Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, diyabetle ilgili bilimsel tartışma ve bilgi aktarımının en geniş kapsamlı olarak gerçekleştirildiği ve EASD kongresiyle aynı yaşta olan çok köklü bir kongredir. Kongremizde, hastalığın kökenlerinden başlamak üzere, prediyabet, diyabet fizyopatolojisi, özellikle kardiovasküler olmak üzere diyabet komplikasyonları, antidiyabetik ilaçlar, diyabetin yol arkadaşları olan obezite - hipertansiyon - hiperlipidemi ve ayrıca beslenme ve egzersiz konularında konferanslar ve paneller ile bilgilendirme-tartışma yapılarak, katılan hekimlere doğruya ulaşma ve doğruyu yapma yönünde yol gösterici olmaya çalışacağız.

Geniş ve yetkin bir akademik kadro tarafından verilecek bu bilimsel ziyafetten yararlanmak isteyen tüm hekimlerimizi kongremize bekliyoruz.

Prof. Dr. Hasan İlkova
Türk Diyabet Cemiyeti Başkanı
(2020 Yılı UDDK Koordinatörü)


Prof. Dr. Fırat Bayraktar
56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve
Beslenme Hastalıkları Kongresi Başkanı

Geri