3. Sosyal Psikoloji Kongresi
  
  İstanbul
  20-21.ARALIK,2019
     
KATEGORİ  
Psikoloji
YER   İstanbul
TARİH   20-21.ARALIK.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Kadir Has Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://psksosyal.net/kongre.html
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Günümüzde sosyal psikoloji hızlı bir değişim ve meydan okuma ile karşı karşıyadır. Her ne kadar bazıları tarafından “kriz” olarak tanımlansa da bu süreç hem sosyal psikoloji hem de diğer sosyal bilimler için bir fırsat olarak görülebilir. Yapılan birtakım tartışmalar açık bilim pratikleri ve sosyal bilimler (hatta bütün bilim alanları) arası farklı disiplinlerin geçirgenliği--bütüncüllüğü üzerine yoğunlaşmaktadır. Gelişen teknolojinin sosyal bilimlerdeki yansımaları ve küresel boyuttaki bazı sorunlar (örn, iklim değişikliği, ekonomik krizler, siyasal değişimler) sosyal bilimlerin odaklanması gereken sorunları da şekillendirmeye başlamaktadır. Bu tür heyecan verici gelişmeler söz konusu tartışmaların farklı boyutlarda ele alınmasına yol açmaktadır. Biz de dünyadaki sosyal psikoloji biliminde gerçekleşen açık bilim hareketiyle paralel bir şekilde bu kongrenin temasını açık bilim ve teknoloji olarak belirledik. Bu bağlamda, kongrede açık bilim hareketinin önerdiği bilimsel pratikleri (hipotezleri önkayıt etmek, yüksek istatistiksel güce sahip araştırmalar yürütmek, ham veriyi açık hale getirmek vb.) kullanan araştırmalara öncelik verilecektir. Bununla birlikte açık bilim pratik ve prensiplerinin uygulamalarını kongre boyunca yansıtmaya çalışacağız.

Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Sosyal Psikoloji Kongresi’ni 20-21 Aralık 2019 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel tarihine tanıklık etmiş 135 yıllık Cibali Tütün Fabrikası’nda, yeni adıyla Kadir Has Üniversitesi ’nde yapıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. 3. Sosyal Psikoloji Kongresi, davetli konuşmacıların sunumları ile sempozyumlar, veri sunumları (data blitz) ve poster sunumlarından oluşacaktır. Sosyal Psikoloji Kongremize, sosyal psikoloji ve psikolojinin diğer alt alanlarında çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sosyal psikolojiye ilgi duyan tüm katılımcılarımız davetlidir.

20-21 Aralık tarihlerinde görüşmek dileğiyle,

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Doç. Dr. Mehmet Harrma

Geri