Bilişim Zirvesi'19
  
  İstanbul
  20-21.KASIM,2019
     
KATEGORİ  
Bilişim
YER   İstanbul
TARİH   20-21.KASIM.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ  
ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   https://www.bilisimzirvesi.com.tr/tr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
BİLİŞİM ZİRVESİ'19 KAPSAMI

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hepimiz her an birçok veri üretiyoruz. Ürettiğimiz verinin hayati önem taşıdığını ve veri olmadan bugünümüzü ve yarınımızı planlayamayacağımızı teknolojinin gelişimiyle birlikte idrak ediyoruz.

Teknolojinin ilk döneminde hayat bu denli karmaşık değildi; daha az üretiyor daha az tüketiyor daha az talep ediyor daha az haberleşiyor daha az paylaşıyorduk. Bilgisayarların keşfi ile birlikte veri de dijital ortamlara taşınmış oldu. Bilgisayar ağları ve internetin dijital verilerin kişiler, şirketler ve ülkelerarası dolaşımını sağladığı noktada da hız çağına adım atmış olduk. Artık bireyler ve toplumlar olarak daha çok üretmeye daha çok daha çok tüketmeye daha çok haberleşip paylaşmaya başladık. Kısacası teknoloji kendi iş ve yaşam modellerini oluşturarak rekabetin ve geleceğin iş dünyası kurallarını yeniden belirledi. İnternetin yanı sıra mobilin hayatımıza girmesiyle başlayan kırılma noktası nesnelerin interneti, bulut, büyük veri analitiği, endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi başka kırılma noktaları yaratarak bugün bize dijital, bağlantılı, akıllı ve zeki bir dünyayı kazandırmış durumda. Yapay zekâ temelli yeni bağlantılı dünyanın temel hammaddesi ise veri. Bugün veri olmadan sokağa adım atmıyoruz, alışveriş yapmıyoruz, bir yerden bir yere gitmiyoruz, iş bağlantıları yapmıyoruz, ürün geliştirmiyoruz, hızlı karar almıyoruz, sorunlarımızı çözmüyor, paylaşmıyor, eğlenmiyoruz vb.

Dijital ekonominin neden olduğu veri patlaması iş dünyasını da kökten değiştirdi. Verilerle ticaret yapmanın yerini yavaş yavaş verinin kendisi ticarettir mantığı almaya başladı. Başarı için verinin bu denli önemli hale gelmesi de veriyi dijital çağın yeni para birimi haline getirdi. Veri günümüzde iş modellerinden teknolojiye ve kullanıcı beklentilerine kadar birçok alanda değişimi yaratacak potansiyele de sahip.

Geçtiğimiz yıl yapay zekâ ve robotların, insanlığın geleceğini nasıl etkilediğini hep birlikte belirleyerek bağlantılı, akıllı ve zeki bir iş ekosisteminin ana hatlarını çizmiş, ortak dijital zekâyı nasıl oluşturabileceğimizin yol haritasını ortaya koymuştuk. Bilişim Zirvesi’nde bu yıl yapay zekâ ve robotların beslendiği ve varlık kaynağı olan verinin egemen olduğu; verinin yeni değerler düzeni haline dönüştüğü bir dünyanın kapılarını aralayacağız. Verilerimizi konuşturacak ve verilerimizi dinleyeceğiz.

Fikir ve düşünce liderleri, yönetim guruları, gelecek tasarımcıları, akademisyenler, iş profesyonelleri, teknoloji liderleri, uzmanlar, yöneticiler, kanun yapıcılar, yasal düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, toplumbilimciler, mühendisler vb. insanlığın yeniçağına tanık olmak için Bilişim Zirvesi'nde olacak.

Geri