TARK 2019 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi
  
  Antalya / Belek
  7-10.KASIM,2019
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Antalya / Belek
TARİH   7-10.KASIM.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   -Susesi Deluxe Otel
-Ela Quality Resort Otel


ORGANİZATÖR KURULUŞ   Plaza PCO
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.tark2019.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım;

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğimizin 53. Ulusal Kongresi 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında, Antalya Belek'te bulunan Susesi Otel ve Ela Quality Otel'lerinde gerçekleştirilecektir. "Ethos" kelimesi yerleşik düzene geçen insan topluluklarında felsefenin bir yapı taşı olan "etik" kavramını ifade eder. Etik; ilk gündeme geldiği antik çağ filozoflarından bu yana, "değerler dünyası"nı sorgular. Kendimizle, birbirimizle, diğer meslek gruplarıyla, hastalarımız ve yakınları ile olan ilişkilerimizi şekillendiren bu değerler, bizi biz yapan ve bir arada tutan değerler bütünüdür.

Ancak modern toplumlardaki baş döndürücü değişikliklerle birlikte, tüm bilim dallarında olduğu gibi, anesteziyoloji ve reanimasyon uygulamalarında da bu tartışmalar giderek daha fazla yer bulmaktadır. Henüz mutlak çözümü belirlenmemiş ve yerleşik çözüm kalıplarının dışında kalan bu sorunlara yaklaşımımızı -"iyi" olarak tanımlanan- değer ölçülerimiz belirlemektedir. Ancak; mutlak "iyi"yi bulmak her zaman mümkün olmadığından; aynı konuda farklı bakış açıları, farklı tutum ve davranışlar sergilenebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında; ortak değerler oluşturmuş bir disiplin olan anesteziyoloji ve reanimasyon bilimi; yeni sorunların etik çözümlerinde -ilkeli, doğru, akılcı ve bilimsel- yeni yaklaşımlar oluşturmaya devam etmektedir.

Bu kongrede anesteziyoloji ve reanimasyon biliminde eskiden beri var olan etik sorunlarımızın yanında, bilimsel gelişmelere paralel olarak gündeme gelen yeni etik problemlerimizi de tartışmayı amaçlıyoruz. Ancak bu tartışmaların temelinde, binlerce yıldır süregelen ve değişmeyen etik değerlerimizi de tekrar hatırlamayı umut ediyoruz. Çünkü; bizi biz yapan ve daha ileriye taşıyacak olan "değiş(mey)en etik değerler", camiamızda karşılaşacağımız yeni etik sorunların çözümünde mutlak yol göstericiler olmaya devam edecektir.

Kongre bilimsel programında; uluslararası ve ulusal platformda kendi alanında usta ve saygın pek çok bilim insanının katılımlarıyla bilgi dağarcığımızı zenginleştirmenin yanı sıra zengin bir sosyal programla moral bulup enerji depolayacağımız öngörüsündeyim. TARK 2019'un bilimsel ve sosyal program hazırlıkları titizlikle devam etmekte olup ayrıntılı bilgi kongre sayfamızda ilerleyen zamanlarda yer alacaktır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon ailesi, köklü gelenekleri olan büyük bir ailedir. TARD, çatı derneğimiz olarak, azami sayıda katılımcı ile büyük ve birleştirici kongreler düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu açıdan, ülkemizin geçmekte olduğu zorlu ekonomik koşullara karşın tüm üyelerimizin kongre katılımını sağlayabilmek adına bilimsel program ve kaliteden taviz vermeden "ulaşılabilir" bir kongre olması için derneğimizin elinden geleni fazlasıyla yaptığını belirtmek isterim. Yurdumuzun dört bir köşesinde gece gündüz zorlu koşullarda çalışan Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarımız ile teknisyen/teknikerlerimizin ülkemize sağladığı katkı son derece önemlidir. Bu bağlamda yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda; eğitim hastanelerinde görev yapan 175 uzmanlık öğrencisi ve 50 uzmanımızın, 25 anestezi teknisyen/teknikerimizin ve 25 Türk Cumhuriyetlerinden misafir meslektaşımızın "TARK 2019" a katılımlarının, derneğimizin finansal desteği ile sağlanacağını duyurmaktan ayrıca mutluluk duyarım.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ailesinin bireyleri olarak; hep birlikte "10 Kasımda Ulu Önder Atatürk'ü anmak" ve mensubu olduğumuz bilim dalımızda etik değerlerimizin ışığında mesleğimizi daha ileri seviyelere çıkarmanın yollarını aramak üzere hepimizin özlediği paylaşım ve etkileşim ortamını kongremizde yaşamak için; sizleri 7-10 Kasım 2019 tarihleri arasında, Antalya'ya davet ediyorum.

Değişen dünyada "Değişen anestezi bilimi" ve "değiş(mey)en etik değerler"i tartışacağımız kongremizde, hep birlikte olmayı umut ediyoruz… Bizi biz yapan değerlerimizle, hep daha iyiye…Prof. Dr. Ömer KURTİPEK
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanı

Geri