1. Uluslararası 11. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi
 
  1st International 11th National Food Engineering Congress
  Antalya / Lara
  7-9.KASIM,2019
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   Antalya / Lara
TARİH   7-9.KASIM.2019
DÜZENLEYEN KURULUŞ   TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
ETKİNLİK MERKEZİ   Aska Lara Resort Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   https://www.foodengcongress.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Katılımcılar,

Odamız tarafından iki yılda bir düzenlenen Gıda Mühendisliği Kongresi’ni, aldığımız bir kararla uluslararası kongreye dönüştürdük. Bu yıl, 11. Ulusal Kongremizi ve ilk Uluslararası Kongremizi 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğiz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz “1.Uluslararası / 11. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi”ne sizleri davet etmenin mutluğunu ve heyecanını yaşamaktayız.İçinde bulunduğumuz yüzyılda yeni teknolojilerin ve yeni araştırma konularının önünü açmak bilimsel çalışmalarla mümkün olacaktır. Yeni teknolojilerle birlikte yeni gıdalar, yeni ambalajlar da hızla hayatımıza katılmaktadır. 1.Uluslararası / 11. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi, üretimden tüketime gıda zincirinin tüm aşamalarını içine alacak şekilde gıda işleme ve korumada yeni teknolojiler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 gibi teknolojik ve bilimsel konuları ele almak, gıda sektörünü her yönüyle tartışmaya açmak ve gıda konusunda yetkili kurum olan Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın yeniden yapılandırılması dönemine rastlayan bu kongrede yasal değişiklikleri aktararak, dünya örneklerinin de değerlendirileceği bir ortamda katılımcıları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Kongre süresince alanında uzman ve tecrübeli bilim insanlarının çalışmalarını ve görüşlerini paylaşacakları bilimsel poster ve sözlü bildiri sunumlarının yanında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek; gıda sektörü ile ilgili sürdürülebilirlik, gıda israfı ve atık, gıda hukuku ve mevzuatı, gıda ekonomisi, gıda güvencesi, gıda güvenliği, gıdada bilgi kirliliği ve gıda etiği gibi konuları da düzenlenecek panellerde tartışacaktır. Gıda Mühendisliği mesleği ve gıda mühendisliği eğitiminin sorunları ve çözüm önerileri de Kongrenin temel konulardan birini oluşturacaktır.

Gıda ile ilgili gelişmeleri takip etmek, sorunları konusunda uzman isimlerle değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak üzere sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Sektörün tüm taraflarıyla bir araya gelmeyi ümit ettiğimiz Kongremiz sizlerin katılımı ve paylaşımı ile zenginleşecektir.


Saygılarımla

Geri