15. Nefroloji Kış Okulu
  
  Muğla / Bodrum
  31.MART-3.NİSAN,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Muğla / Bodrum
TARİH   31.MART-3.NİSAN.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Türk Nefroloji Derneği (TND)
-Akdeniz Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Bodrum Hilton Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://nefrolojikisokulu2016.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Akdeniz Üniversitesi’ nin ortaklaşa düzenlediği 15. Nefroloji Kış Okulu’nu 31 Mart – 3 Nisan 2016 tarihleri arasında Bodrum Hilton Otel’de organize etmenin mutluluğunu duyuyoruz.

Bilindiği gibi, 2000 yılından beri çok değerli çalışma arkadaşımız merhum Prof Dr Cengiz Utaş’ın önderliğinde başlatılan Nefroloji Kış Okulu faaliyetleri derneğimizin kurumsallaşmış eğitsel çalışmaları arasında çok özel bir yere sahiptir. Bu aktivitenin temel hedefi nefrolog olmayan diyaliz hekimlerinin sürekli eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu programda ağırlıklı olarak hemodiyaliz ile ilgili temel konularla birlikte günlük pratikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alınmaktadır. Böylece diyaliz hekimlerinin söz konusu klinik sorunlarla başa çıkma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri yanı sıra TND önceki dönem Genel Sekreteri Prof Dr Kenan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç Dr. Metin Sarıkaya ve özel diyaliz merkezi temsilcisi Diyaliz Hekimi Dr. Hüseyin Seren’den oluşan lokal düzenleme kurulu tarafından hazırlanan ve ülkemizin birçok tıp fakültesi ve eğitim-araştırma hastanelerinden katılacak değerli öğretmenler tarafından yürütülecek olan bilimsel programının beklentilerinizi karşılayacağını umuyoruz.
Nefroloji Kış Okulunun hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi ancak siz değerli hekimlerin aktif katılım ve destekleri ile mümkün olacaktır. Büyük eğitimci ve bilim adamı merhum Prof Dr Cengiz Utaş anısına düzenlenen 2016 Nefroloji Kış Okuluna ilgilerinizi esirmeyeceğinizi düşünerek hepinize en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Turgay Arınsoy
Türk Nefroloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. F. Fevzi Ersoy
15. Nefroloji Kış Okulu Müdürü

Geri