17. Pediatri Günleri
  
  İzmir
  10-11.MART,2016
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir
TARİH   10-11.MART.2016
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

ETKİNLİK MERKEZİ   Sabancı Kültür Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Motto Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.pediatrigunleri2016.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatri Günleri’nin 17.sini 10-11 Mart 2016 tarihleri arasında İzmir Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz.Bizler bu sempozyumu çok önemsiyor ve İzmir ve çevre illerde görev yapan tüm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları, Aile Hekimleri, Halk Sağlığı uzmanları, ilgili tıpta uzmanlık öğrencileri, pratisyen hekimler, Çocuk Sağlığı ile ilgili hemşire, hemşirelik öğrencisi ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi istiyoruz.

Bu yılki sempozyumu emekli öğretim üyemiz sayın Prof. Dr. Gülersu İrken onuruna düzenliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 27 yıl çalışan, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nın kurucusu olan, çok sayıda öğrenci, pediatri uzmanı ve pediatrik hematoloji yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitimine katkıda bulunan, hastaların güncel yaklaşımlarla tedavisini sağlayan hocamıza tüm emek ve katkıları için teşekkür ediyor, gelecekte de başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini diliyoruz.

Prof. Dr. Gülersu İrken onuruna düzenlediğimiz sempozyumda ilk gün pediatrik hematolojinin iki önemli konusunu, anemi ve kanama diyatezinitartışmayı planladık. Özellikle toplumumuzda sık görülen ve tüm hekimleri ilgilendiren anemili çocuğa yaklaşım, demir metabolizması, nutrisyonel anemiler, talasemidegenotip-fenotip ilişkisi, kanama diyatezli çocuğa yaklaşım, K vitamini eksikliğine bağlı kanama, vonWillebrand hastalığı ve çocuklarda tromboz konuları konuşmacılar tarafından anlatılacak ve tartışmaya açılacaktır. Pediatrik hematolojiye yıllarca emek vermiş, değerli oturum başkanlarının da katkısıyla oturumların çok eğitici ve unutulmaz geçeceğini düşünmekteyiz.

Sempozyumun ikinci gününde yine pediatride çok deneyimli oturum başkanları ve konuşmacılarlaçocuklarda uyku bozuklukları, yenidoğan canlandırmasında yenilikler, üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım, kuduz, döküntülü hastalıklar, hışıltılı çocuk ve besin alerjileri gibi sık görülen alerjik sorunlar ve pediatrik resusitasyondagüncellemeler konularını hedef alarak, çocukların güncel bilgilerle tanı, tedavi ve izlemlerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Sempozyumumuza destek veren, bizlerle birlikte olan, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan herkese şimdiden teşekkür ediyor, sizleri bu bilimsel etkinliğe davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hale ÖREN
Sempozyum Başkanı

Geri