21. Ulusal Ergonomi Kongresi
  
  Isparta
  2-4.EKİM,2015
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   Isparta
TARİH   2-4.EKİM.2015
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Süleyman Demirel Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Süleyman Demirel Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://ergonomi2015.org/Default.Aspx
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Amaç ve Kapsam

İnsan, ister fiziksel gücünü ister düşünsel gücünü kullansın, üretim zincirinde mutlaka var olacaktır. Günümüzün teknolojik düzeyi yüksek ve karmaşık üretim sistemlerinde, makinaları kullanan insanların yüksek performans gösterebilmeleri amacıyla çalışma ortamlarında konforları yanında iş güvenliklerinin sağlanması ve sağlıklarının korunması öne çıkmıştır. Bütün bunların sonucunda günümüzde, çalışma hayatının kalitesini etkileyen iş analizlerinden sağlık, tarım, yönetim, eğitim, endüstriyel ürün tasarımı, bilişim, yazılım ve donanım, çevreye kadar birçok alanda ergonomiden söz edilmektedir. 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Ergonomi Derneği işbirliğiyle 2-3-4 Ekim 2015 tarihlerinde "Ergonomi ve Yaşam Kalitesi" temasıyla Isparta'da düzenlenecektir.


Geri