Global İşletme Araştırmaları Kongresi -GİAK 2015
 
 
  Global Business Research Congress
  İstanbul / Şile
  4-5.HAZİRAN,2015
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   İstanbul / Şile
TARİH   4-5.HAZİRAN.2015
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Işık Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Işık Üniversitesi Şile Kampüsü
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://giak2015.isikun.edu.tr/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri,

Işık Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK)” 4-5 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Yönetim bilimleri konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede; işletme, yönetim, organizasyon, muhasebe, denetim, finansman, pazarlama, stratejik yönetim, insan kaynakları, sağlık yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi alt alanlarda yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Arzu eden katılımcılar, bildilerini video konferans yoluyla sunma imkanına sahiptir. Kongrenin 1. gününde, güncel konuları kapsayan, işadamı, sanayici ve bürokratların konuşmacı olarak katılacağı paneller düzenlenecek; Kongrenin 2. gününde ise bildiri sunumları ve akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu konularda atölye çalışmaları yer alacaktır.

Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, İstanbul’da gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Suat Teker
Kongre Başkanı, GİAK-2015

Geri