UPAD 2014 "1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi"
 
 
 
  1st International Urban Planning-Architecture-Design Congress
  Kocaeli
  8-11.MAYIS,2014
     
KATEGORİ  
Mimarlık
YER   Kocaeli
TARİH   8-11.MAYIS.2014
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://upad2014.kocaeli.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (KOU-MTF) kuruluşundan bu yana gerek bünyesindeki akademisyen-araştırmacı-tasarımcı-uygulamacı niteliği olan bilim insanı kaynakları gerekse bugüne kadar oluşturduğu eğitim ve araştırma birikimi ile eğitim alanı olarak Kocaeli ve Yakın Çevresine, araştırma-uygulama pratikleri açısından Doğu Marmara, Türkiye ve Uluslararası Akademi’ye katkı sağlama hedefindedir. Bu bağlamda planlanan “1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık-Tasarım Kongresi” bu konuda var olan bilim insanı birikimini uluslararası kapsam ve nitelikte bir etkinlik kapsamında buluşturmayı hedeflemektedir. Kongrenin hedefi en geniş anlamda Mimarlık-Tasarım-Planlama alanında faaliyet gösteren akademisyen, sivil toplum paydaşları, mesleki örgüt mensupları ve kamu idaresi yetkili ve görevlilerinin ortak bilgi-fikir-görüş paylaşımları için bir ortam oluşturmaktır. Bu bağlamda 8-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Kocaeli ve Kent-Mimarlık-Tasarım Deneyimleri konularını odağına alacak kongre, Kocaeli Üniversitesi’nin eğitim alanı ile “bilimsel bilgi aktaran kimliğinin desteklenmesine”, araştırma alanı ile “bilimsel bilgi üreten kaliteli ortamına” katkı sunacaktır. Kongreye bildiri ve sunum ile katılım talep edilecektir. Kongre dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. Bildiri özetleri kongre sayfasında paylaşılan yazı formatı kullanılarak Türkçe ve İngilizce talep edilecektir. Her iki dilde de bildiri metni kabul edilmekle birlikte kongrenin uluslararası yaygınlığını pekiştirmek için İngilizce tam metinlerin desteklenmesi düşünülmektedir. Kongre sırasında panelist ve katılımcılara bildiri özeti kitabı (tr+eng) cd ortamında verilecektir.

Geri