9. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
 
  9th International Nutrition and Dietetics Congress
  Ankara
  2-5.NİSAN,2014
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Ankara
TARİH   2-5.NİSAN.2014
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Sheraton Hotel & Convention Center
ORGANİZATÖR KURULUŞ   DMR Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.bdk2014.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

“IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi”nin 2-5 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacağını büyük bir mutluluk ve onurla duyurmak isteriz.

Bilindiği gibi “Beslenme” ilke ve uygulamaları ile biyolojik, aynı zamanda çevresel ve sosyal içerikli bir bilim dalıdır. Bu kadar geniş kapsamlı yapı birçok güncel ve yeni gelişmeleri beslenmenin merkezine yerleştirmektedir. Beslenme bir bilim olarak sadece bireysel ve toplumsal sağlığı değil, küresel sağlığı da ilgi alanımıza taşımaktadır. Böylece disiplin alanı bize yaşamın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde yaşadığımız yüzyıla uygun önemli katkıları ve gelişmeleri sunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak sorumluluğumuzun bilincinde ve tüm beklentileri karşılamaya yönelik olarak büyük bir ilgi, çaba ve coşku ile hazırladığımız kongrenin bilimsel programını ve aktivitelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilimsel programın Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı’na gönül veren siz katılımcıların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarını paylaşma olanağını sağlayacağı inancını da taşıyoruz. Beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında ki gelişmeleri ve sorunları tartışmak, sorunları tanımlamanın ötesine geçmek, sorunlara ilişkin eylemleri tartışmak için bir araya gelmek istiyoruz. Bu tartışmaları gerçekleştirebilmenin en etkin yolu ancak aktif katılım, tartışma, bilgi paylaşımı ile mümkündür.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü adına, kongremizi dikkatlerinize sunmaktan, sizleri kongremize davet etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirmek isterim.

Kongrede buluşmak üzere….

Sevgi ve saygılarımızla

Prof. Dr. Gülden Pekcan

Geri