ECOMS2022 Educational Cases of Multiple Sclerosis 2022
  
  Gaziantep
  7-9.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Gaziantep
TARİH   7-9.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ  
ETKİNLİK MERKEZİ   Shimall Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Flap Tour
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.ecoms2022.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Nöroimmünoloji alanında spesifik düzeyde çalışan nörologların katılacağı ECOMS2022 (Educational Cases of Multiple Sclerosis - 2022) toplantısı 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde Shimall Otel Gaziantep’te gerçekleşecektir.

MS klinik uygulamasında kritik önem taşıyan güncel konularının işleneceği toplantıya MS ve diğer demiyelinizan hastalıklar açısından özellik taşıyan olgu örnekleri tartışılacaktır.

Toplantıda davetli katılımcı olarak yer alacak olan deneyimli hocalar, sunacakları eğitici nitelikteki olgular ile demiyelinizan hastalıklarda tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve prognoza ilişkin konularda deneyimlerini ve güncel bilgileri paylaşacaklardır.

Davetli Katılımcıların sunacağı eğitici olgular dışında “sözel bildiri” niteliğinde olgu sunumları da toplantı içeriğine yer alacaktır. Sözel bildiri olguları için hazırlanacak sunumlar;

Olgunun klinik, radyolojik ve diğer özellikleri
Tanı koyduran özellikler
Ayırıcı tanıyı sağlayan özellikler
Tanı yanılgısına neden olan faktörler
Tanı güçlükleri
Tedavi yaklaşımları
Komplikasyonlar bölümlerini içerebilir.
Sunum formatında gönderecekler olan olgular bilimsel kurul tarafından sözel veya poster sunum için seçilecektir. Uygun formatta hazırlanan sunumlar toplantı sonrası yayınlanacak olan Sempozyum Kitabında yer alacaktır. Toplantı formatına uygun olgularınızı 20 Ağustos tarihine kadar sempozyum bilimsel sekretaryasına iletebilirsiniz.

Yararlı ve güzel bir toplantıyı birlikte gerçekleştirmek dileğiyle

Taşkın Duman
ECOMS2022 Düzenleme Kurulu Adına

Geri