2. Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar
  Kongresi (UPA)
  
  ONLINE
  27-29.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
Psikoloji
YER   ONLINE
TARİH   27-29.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Boğaziçi Ruh Sağlığı Derneği
-PsikoAkademi
-İstanbul Gelişim Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   upakongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Uluslararası Psikolojide Güncel Yaklaşımlar ve Araştırmalar Kongresi (UPA), klinik psikoloji bilim ve uygulamalarını bağdaşık disiplinlerin araştırma ve uygulama perspektifleri buluşturmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Kongremiz klinik psikoloji, psikoloji, psikiyatri, psikiyatri hemşireliği, nöropsikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve diğer alanlarda yapılan uygulamalara, deneysel ve klinik araştırmalara, derlemelere, olgu sunumlarına, lisansüstü düzeyde araştırmacıların sunumlarına vermektedir.

Geri