10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
  
  Bursa
  24-27.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Kültür ve Sanat
YER   Bursa
TARİH   24-27.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma
ve Eğitim Genel Müdürlüğü

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   aregem.ktb.gov.tr/TR-317506/10-milletlerarasi-turk-halk-kulturu-kongresi.html
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Amaç

Türk halk kültürünün araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi ve değerlendirmelerde bulunularak Türk ve dünya kamuoyunun dikkatine sunulması amacı ile çalışmalar yürüten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün, bu amaçlara yönelik olarak yaptığı çalışmalardan biri de 1975 yılında başlatılan, 1981 yılından itibaren beş yılda bir gerçekleştirilen "Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi" dir.

Düzenlenecek olan 10.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi ile halk kültürümüzün unsurlarına dair yeni bilgi ve belgeler ışığında değerlendirmeler yapılarak yeni bilimsel veriler elde edilecek, elde edilen veriler yayın yoluyla bu alanda çalışan bilim camiasının hizmetine sunulacaktır.

Konu ve Kapsamı

Türk Halk Kültürünün; halk müziği, halk oyunları, çocuk oyunları ve oyuncakları, halk sporları, geleneksel tiyatro, halk edebiyatı, gelenek, görenek ve inançlar, geleneksel el sanatları, giyim kuşam ve süslenme, Türk süsleme sanatları, halk mutfağı, halk mimarisi vb. konuları ile Somut Olmayan Kültürel Miras alanında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Geri