Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu
  International Symposium on Cultural Heritage of Balıkesir from Past to Present
  Balıkesir / ONLINE
  2-4.ARALIK,2022
     
KATEGORİ  
Kültür ve Tarih
YER   Balıkesir / ONLINE
TARİH   2-4.ARALIK.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Balıkesir Üniversitesi
-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Balıkesir Büyükşehir Öğretmenevi ve Akşam
Sanat Okulu
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.balikesir.edu.tr/site/birim/gecmisten-gunumuze-balikesirin-kulturel-mirasi-uluslararasi-sempozyumu-34
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Balıkesir jeo-stratejik konumu, coğrafi özellikleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesidir. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehrimiz; tarihi, mimari, iktisadi, kültür, sanat ve edebiyat, eğitim vb. özellikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu zenginlikler, pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamıştır. Kadim bir şehir olan Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karesi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi ve özellikle de Milli Mücadelede üstlendiği öncü rol ile her zaman önemli bir şehir olmuştur. Balıkesir’in bu kadim tarihi ve kültürel mirasının tespiti ve gelecek kuşaklara aktarılması, şehrin ruhu ve yaşayanların kimliği açısından da hayati önemi haizdir.

Bu bağlamda geçmişten günümüze Balıkesir’in sosyo-kültürel, tarihi, mimari, dini vb. alanlardaki kültürel mirasının interdisipliner bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyinin desteği, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 02-04 Aralık 2022 tarihlerinde Balıkesir’de “Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan sempozyum, Balıkesir’e ait kültürel miras bağlamında ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari, din, eğitim vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalarla geçmişten günümüze ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri, ISBN'li bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Tam metinlerin ise, uluslararası formata uygun bir şekilde kitap bölümü olarak yayımlanması planlanmaktadır. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Farklı disiplinlerden bildirilerin kabul edileceği Geçmişten Günümüze Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu’na bildirileriniz ile katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Geri