5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
  5th International 15th National Health and Hospital Administration Congress
  Samsun
  13-15.EKİM,2022
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Samsun
TARİH   13-15.EKİM.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   saglikvehastaneidaresi.omu.edu.tr/tr
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Sağlık Yöneticileri, Akademisyenler ve Öğrenciler,

Sağlık Yönetimi alanında bilimsel çalışma kongresi olan “Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”, her yıl düzenli olarak farklı üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi yıllardır düzenlenen büyük bir organizasyondur. Uluslararası düzeyde ilk olarak 13-15 Ekim 2017 tarihinde “1. Uluslararası 11. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi” adıyla düzenlenmeye başlanmıştır.

Kongre Dünya’da ve Türkiye’de ortaya çıkan gelişmeleri ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, değerlendirmek ve çözüm önerileri getirebilmek amacıyla düzenlenmektedir. Kongreye alanının önde gelen yerli ve yabancı davetli konuşmacılarının yanında, akademisyenler, kamu ve özel sağlık kurumları temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri, sektör temsilcileri davet edilmektedir. Kongrede paneller, toplantılar, sözlü ve poster bildiriler dışında çeşitli eğitim ve kurslar verilmektedir.

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nde birçok konu başlıkları belirlenerek Sağlık Yönetimi alanında yaşanan güncel konu ve sorunlara değinilmektedir. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’nde “Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Bilgi Teknolojileri, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi, Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinde Etik, Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sağlık İletişimi, Sağlık Sosyolojisi, Sağlık Turizmi, Kriz Zamanlarında Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Sağlık Hukuku, Akılcı İlaç Kullanımı, Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler, Sağlık Personeli Göçünün Sağlık Hizmetlerine Yansıması, Entegre Sağlık Hizmetleri, One Health (Tek Sağlık), Sağlık Ekosistemi, Uzaktan Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinde İstihdam, Teknoloji ve Sağlık Hizmetleri, Pandemi Sonrası Sağlık Hizmetleri, Döngüsel Ekonomi, Akademik Süreçlerde Bilimsel Etik, Hastane Mimarisi, Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama, Sağlık Hizmetlerinde Lojistik ve Tedarik Zinciri, Sağlıkta Şiddet, Hastane Enfeksiyonları (Hastane Yönetiminin Sorumluluğu), Sağlık Ekonomisi” konuları konu başlıkları olarak seçilmiştir”.

Kongre kapsamında birçok sözlü ve poster bildiri sunulmaktadır. 5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ne yerli ve yabancı davetli konuşmacılar, akademisyenler, kamu ve özel sağlık kurumları temsilcileri, hastane ve sağlık kuruluşları yöneticileri, sektör temsilcilerinin davet edilmesi planlanmıştır. Kongrenin bu yıl ki ana teması “Sürdürülebilir Sağlık Sistemi ve Geleceğin Bilgi Teknolojileri” olarak belirlenmiştir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü olarak 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenleyeceğimiz “5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi”ne sizleri davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongremizin sizlerin destekleri ve katılımlarıyla daha verimli ve kaliteli gerçekleşmesini ümit eder, saygı ve selamlarımı sunarım.


Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Geri