DILET 2022 4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı
  4th International Conference on Distance Education and Innovative Education Technologies
  ONLINE
  8-9.ARALIK,2022
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   8-9.ARALIK.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM)

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE ONLINE ONLINE ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   dilet.baskent.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Araştırmacılar,

4. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı – DILET2022, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 8-9 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Konferansta çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları sanal (virtual) ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler 978-605-68615-9-8 ISBN nolu bildiri kitabında yayımlanacaktır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.

İki yılda bir yapılması öngörülen ve bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz DILET2022 konferansında önceki konferanslarda olduğu gibi uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ve yenilikçi eğitim teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir.

Konferans kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

Açık ve Uzaktan Öğrenme
21. Yüzyılda Dijital Yeterlilikler
Eğitimde Dijital Dönüşüm
Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
Dijital Teknolojiler ve Eğitimde Uygulamaları
Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ Uygulamaları
Öğrenme Analitikleri ve veri madenciliği
Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Yenilikçi Eğitim Teknolojileri
Uzaktan Eğitimde Kalite
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Covid19 ve Zorunlu Uzaktan Eğitim
Eğitimde Dijital Ölçme Değerlendirme
Yaşam Boyu Öğrenme
Dijital Güvenlik ve Etik
Konferansımız tamamen çevrimiçi (online) düzenlenecektir. Çevrimiçi sunum ortamları konferansımız tarafından sağlanacaktır.

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz. Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için https://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
BUZEM Merkez Müdürü

Geri