3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresi
  3rd International Congress on Islamic Finance and Accounting
  Gaziantep / ONLINE
  26-28.MAYIS,2022
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Gaziantep / ONLINE
TARİH   26-28.MAYIS.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Hasan Kalyoncu Üniversitesi / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   iifac2022.hku.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Faiz hassasiyeti nedeniyle tasarruflarını değerlendirme, varlıklarını güvence altına alma veya kaynak ihtiyacını karşılama konusunda geleneksel bankacılık ve sigortacılık yerine kar payı mantığıyla çalışan bankacılık ve sigortacılık sistemlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu talebi karşılamak amacıyla Türkiye’de ve Dünyada bankacılık ve sigortacılık sistemleri kurulmakta ve bu alanda yapılan akademik çalışmalar söz konusu sistemlere yön vermektedir.

3. İslami Finans ve Muhasebe kongresi aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel araştırmaların paylaşıldığı ve faizsiz sistemlerin sorunlarının tartışıldığı uluslararası kongredir. 3. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Kongresinin amacı, Dünyada ve Türkiye’de faizsiz finans kurumlarının etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla neler yapılabileceğinin görüşüleceği ve tartışılacağı bir zemin oluşturmaktadır. Bu amaçla bilim dünyasında yer alan araştırmacı ve akademisyenler ile kamu yönetimindeki politika belirleyicilerini ve sektör temsilcilerini bir çatı altında toplamaktır. Yapılacak çalışmalar ve müzakereler, bu sektörün birey ve toplum refahının artırılması noktasında daha fazla rol üstlenmesinin yollarını aralayacaktır.

Kongre kapsamında aşağıda belirtilen konularda bildiriler kabul edilecektir.

Kongre kapsamında aşağıdaki konuların tartışılması hedeflenmektedir:

İslami Finans
İslam İktisadı
İslami Sigortacılık
İslami İşletmecilik
İslami Finans Kurumlarında:
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları
Muhasebe
Pazarlama
Denetim

Geri