Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu
  International Production and Supply Chain Symposium
  Sinop / Ayancık / ONLINE
  9-11.HAZİRAN,2022
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Sinop / Ayancık / ONLINE
TARİH   9-11.HAZİRAN.2022
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu
-Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
-Lojistik Derneği (LODER)

ETKİNLİK MERKEZİ   Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu /
ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   utz2022.sinop.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Ekonominin can damarını oluşturan üretim, küresel olarak bilgi, para ve materyal akışının gerçekleşmesi adına harekete geçirici bir güç olmakla beraber, ülkelerin gelişme performanslarının en önemli belirleyicilerinden biridir. Üretim faaliyetlerinin verimliliği ancak etkili bir tedarik zinciri yapısı ile bütünleşmesi noktasında gerçekleşebilecektir. Tedarik zinciri yapısı, zinciri oluşturan üyeler arasındaki ortaklık mantığı çevresinde kazan-kazan ilişkisine dayalı bir stratejiyi benimsemekte ve işbirliğini içeren koordineli bir yaklaşım ile karakterize edilmektedir. Üretim sürecinde yaratılan katma değer, son müşteriden ilk tedarikçiye kadar uzanan bütünleşik bir değer zinciri yapısı içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Siyah Kuğu olarak tabir edilen ve küresel bir sosyo-ekonomik kriz yaratan Covid-19 süreci, üretimin ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkmıştır. Covid-19 pandemisi beraberinde turizm, seyahat, taşımacılık, lojistik, konaklama, perakende ile ilaç ve sağlık sektörleri başta olmak üzere çoğu sektör küresel ölçekte büyük bir riskin etkisi altına girmiştir. Bu gereklilikten hareketle, üretimin ve tedarik zincirinin hayatın olağan akışının devamlılığı için kritikliğine dikkat çekmek ve çok disiplinli açıdan konu kapsamına yönelik araştırmaların yapılmasını amaçlayan ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu tarafından Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile 09-11 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Sempozyum kapsamında katılım sağlayacak olan değerli akademisyenlerin sunumları yanı sıra; sanayi, üretim ve tedarik zinciri alanında faaliyet gösteren ve ilgili kamu kurumu ile lojistik temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek özel oturumlar düzenlenecektir. Hem akademik hemde sektörel oturumlarla uygulamada karşılaşılan güncel sorunlar ve çözümler tartışılarak reel alana katkılar sunulacaktır.

Akademisyen ve araştırmacıların, başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal ve yayınlanmamış araştırmaları sempozyum kapsamında sunulmaya davet edilmektedir. Gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden geçerek, kabul gören çalışmalar Sempozyumda sunulacak ve yayınlanacaktır.

Sempozyum, hibrit (online ve yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyuma katılım göstermek isteyenlerin online ya da yüz yüze katılım talepleri alınarak uygun program eş zamanlı olarak yürütülecektir. Yüz yüze katılımı tercih eden katılımcılar için, Ayancık ve Sinop özelinde gezi programı düzenlenecektir. Program katılımcı sayısına bağlı olarak ileride açıklanacaktır.

Katılım ücretsizdir. Uluslararası Bilimsel Toplantı statüsündeki ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİ SEMPOZYUMU, doçentlik koşullarını sağlamaktadır.

Siz değerli akademisyen ve üretim ve tedarik zinciri konusuna ilgi duyan ve bu konularda çalışmalar yapan sektör temsilcileri ile 09-11 Haziran 2022 tarihlerinde online platform ve Sinop Ayancık’ta buluşmayı diler saygılarımızı sunarız.


Organizasyon Komitesi

Geri